Persoonlijke hulpmiddelen

Identiteitskaarten voor Belgen

Loketten 3-4 (T. 02/674 75 50)

 

 

BETALEN UITSLUITEND PER BANCONTACT

 

Openingsuren :

 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00
 • Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
 • Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact )
 • Zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
 • Juli en augustus : maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00 (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

 

 

 

Belangrijk bericht: Als u een identiteitskaart heeft met een geldigheidsduur van 10 jaar
 

Voor het in omloop brengen van de nieuwe identiteitskaart (eID) met een geldigheidsduur van 10 jaar, was een aanpassing nodig van de software die het mogelijk maakt de identiteitskaart te lezen en te gebruiken, met name de “middleware” van FEDICT (Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie).

Wenst u gebruik te maken van uw nieuwe identiteitskaart met geldigheidsduur 10 jaar, dan dient u deze nieuwe versie van de “middleware” (Versie 4.0.7; eID Viewer 4.0.7) te downloaden en te installeren. Deze versie is beschikbaar op de website van FEDICT op het volgende URL-adres:
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/

Merk op dat deze nieuwe “middleware” ook werkt voor de eID’s met een geldigheid van 5 jaar.


Sinds december 2004 levert de gemeente elektronische identiteitskaarten af. Deze “eID” heeft het formaat van een bankkaart en vervult een dubbele rol:
de houder kan zijn identiteit kenbaar maken;
hij kan bij computertoepassingen in alle veiligheid gebruik maken van een elektronische handtekening.

Men moet zich persoonlijk aanbieden bij het loket en in het bezit zijn van de huidige identiteitskaart, de oproepingsbrief en van een recente pasfoto, die aan bepaalde criteria beantwoordt. Na de ondertekening van het basisdocument, duurt het 3 weken vooraleer de identiteitskaart beschikbaar is.
De betrokken persoon ontvangt thuis een pincode en een pukcode, onder vertrouwelijke enveloppe. De kaart ligt bij de Gemeente. De betrokkene kan dan zijn kaart komen halen, maar moet zijn oude identiteitskaart en zijn codes meebrengen. Deze codes zijn nodig om de elektronische handtekening op de identiteitskaart te valideren. U moet deze codes goed bewaren want u heeft ze nog nodig voor verdere aanvragen (b. v. adreswijziging, enz.) Enkel de pincode (4 cijfers) kan worden gewijzigd.

De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Belgen kunnen hiermee in het buitenland ook hun nationaliteit en identiteit aantonen. Elke Belg die de leeftijd van 12 jaar bereikt, krijgt automatisch een identiteitskaart uitgereikt door het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart altijd bij je te hebben.
Alleszins moet men de identiteitskaart vernieuwen vóór de vervaldatum. Wie geen geldige identiteitskaart heeft, stelt zich bloot aan strafrechtelijke sancties.

 

Kosten 2019:

 • 22,70 €
 • spoedprocedure 90,70 € (2 werkdagen)
 • extreme spoedprocedure 134,30 € (1 werkdag)
 • gecentraliseerde levering 102,4 € (1 werkdag FOF)
 • Nieuwe PIN en PUK codes: 5,80 €

 

 

Verlies of diefstal

DOCSTOP

Als uw identiteitskaart (verloren raakt of ) gestolen wordt, dan moet U daarvan onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Is dit onmogelijk, bel dan zo snel mogelijk naar eID Card Stop op 0800 2123 2123. Bij de politie ontvangt U dan een attest over uw identiteitskaart. Binnen de 2 dagen moet u aan het loket komen.

De pasfoto

Een pasfoto is een foto bestemd voor een identiteitsstuk (identiteitskaart, paspoort, …).
In principe moet de persoon zonder hoofddeksel worden gefotografeerd. Een hoofddeksel kan worden toegelaten voor religieuze of medische redenen, voor zover het gelaat volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin dienen volledig bloot te zijn. Het is gewenst, maar niet noodzakelijk, dat het haar en de oren eveneens bloot zijn.
De foto moet 45 mm hoog en 35 mm breed zijn. De maat van het hoofd op de foto (zonder het haar) mag tussen 31 mm en 36 mm variëren. Het hoofd zal op een heldere en effen achtergrond worden gefotografeerd.

Aanvaardingscriteria

PAS OP uw foto moet maximaal 6 maanden oud zijn. De foto van van voormalige identiteitskaart is niet aanvaard.

 

Geen photobooth in het Gemeentehuis
 

 

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

 

Openingsuren :
 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
 • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
 • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
 • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

 • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.