Persoonlijke hulpmiddelen

Paspoorten-Reispassen

 

Loket 3 (T. 02/ 674 75 50) :

 

BETALEN UITLSUITEND PER BANCONTACT

 

Openingsuren :

 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00
 • Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
 • Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact )
 • zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
 • juli en augustus: maandag tot vrijdag van 08u00 tot 12u00 (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

 

 

In napasspoortvolging van de nieuwe Europese verplichtingen zal de gemeente vanaf nu biometrische paspoorten en verblijfsdocumenten voor niet-EU-burgers afleveren. Deze documenten bevatten een elektronische chip met digitale gegevens: een digitale foto, een handtekening met elektronische pen en een scan van de vingerafdrukken.
De oude paspoorten blijven geldig tot hun vervaldatum. In de praktijk moet de burger zich, net als vroeger aanbieden met zijn identiteitskaart, eventueel zijn oude paspoort en een identiteitsfoto van het gezicht in kleur op witte achtergrond. De besteltermijn van het document is wel een beetje langer.
Het paspoort op zich blijft ongewijzigd. De afdrukken zijn niet zichtbaar op het document, deze gegevens zijn opgeslagen in de chip van het paspoort. Deze afdrukken worden overigens enkel in een tijdelijke file opgeslagen, totdat het document gemaakt is. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden er geen afdrukken gescand.
Wat de verblijfsdocumenten voor niet-EU-burgers betreft, hier moet de aanvrager persoonlijk zijn documenten komen halen omdat de afdrukken op dat moment nog een keer worden gecontroleerd.

 

PER AANVRAGER

 • de identiteitskaart voorleggen.
 • de minderjarigen ouder dan 12 jaar dienen hun aanvraag te ondertekenen, en de ouders dienen de aanvraag mede te ondertekenen.
 • Het kind (0-18 jaar) komt mee voor de controle van de identiteit en foto
 • 1 recente kleurfoto op een achtergrond van een lichte eenvormige kleur voorleggen
 • foto van 35 x 45 mm zonder boorden
 • hoogte van het hoofd, gemeten van de kin tot de kruin, moet minimum 31 mm tot maximum 36 mm bedragen
 • het gelaat moet onbedekt zijn (geen hoed, sjaal of bril met donkere glazen)
 • De uitdrukking is goed als: neutrale blik, recht in de camera kijken, mond gesloten. Breed glimlachen of een open mond (zelfs en licht open mond) is niet toegestaan. Tanden mogen niet zichtbaar zijn.
 • de aanvrager moet alleen op de foto staan.
 • de aanvraagformulieren dienen persoonlijk ondertekend te worden aan het loket.
 • u moet uw oude paspoort meebrengen (in geval van verlies of diefstal een verklaring afleggen bij de Politie).
 • Foto van een aanvrager jonger dan 6 jaar: in dat geval gelden alle voorgaande voorschriften, behalve:

 

houding: de elementen "ogen op een horizontale lijn", "hoofd gekanteld" en "schouders recht".

gezichtsuitdrukking: de elementen "neutrale blik", "recht in de camera kijken" en "mond gesloten".

Geen photobooth in het gemeente huis

Prijs 2019 :
 

PRIJS VOLWASSENEN. = 93,5 €.
PRIJS MINDERJARIGE (van 0 tot 18 jaar) = 37€.

DRINGENDE PASPOORT (24 uur aanvraag vóór 15u30).
Volwassenen 268,5 € - minderjarige 212 €

HEEL DRINGENDE PASPOORT (u+4 voor 12u00)
Volwassenen : 328,50€ - minderjarige : 272,00€


WACHTTIJD VOOR HET BEKOMEN VAN EEN PASPOORT- 10 WERKDAGEN


 

Geldigheidsduur :

Volwassenen (gewone paspoort) : vanaf 15/06/2014: 7 jaar

Kinderen (0 tot 18 j): 5 jaar

 

Belgen op doorreis (die ingeschreven zijn in de consulaire registers van een consulaire post in het buitenland)

 

Wanneer ? Vanaf 01/01/2018

Ze doen hun aanvraag:

 • in de Belgische gemeente waar ze laatst ingeschreven waren;
 • in de gemeente van hun geboorteplaats (als ze nooit in België gewoond hebben);
 • in een gemeente naar keuze (als ze nooit in België gewoond hebben en er evenmin geboren zijn)

 

Hoe ?

De gemeente controleert de identiteit, inschrijving in de registers, gelijkenis met de foto, ICAO-conforme foto,... en registreert de gegevens.

De aanvragen worden altijd voor goedkeuring voorgelegd aan de post van inschrijving.

Vanaf 1 januari 2018 werken alle Belgische consulaire posten en alle gemeentebesturen met hetzelfde programma voor paspoortaanvragen. Het is dus niet langer nodig dat u vooraf de toestemming van de post waarbij u bent ingeschreven, vraagt voor de registratie van uw aanvraag in een andere post of bij een Belgisch gemeentebestuur.

Na de controle van uw aanvraag in het programma, geeft de post waarbij u bent ingeschreven via elektronische weg de toestemming voor de productie van uw paspoort. Als zich een probleem stelt, zal de post contact met u opnemen over de aanvraag. De levertermijn loopt dus vanaf het ogenblik waarop uw post de aanvraag goedkeurt.

Het paspoort wordt afgegeven door de post, de provincie of de gemeente waar u de aanvraag hebt gedaan. Bron: Buitenlandse zaken

 

uw gezondheid in het buitenland

Gezondheidspas : vaccinaties en reisapotheek

uw gezondheid in het buitenland

Reizen met minderjarigen (FOD Buitenlandse zaken)

Ouderlijke toestemming 5,40 €

Kan ik als ouder regelen dat een Belgisch paspoort voor mijn Belgisch kind enkel wordt afgegeven met mijn akkoord ? (FOD Buitenlandse zaken)

 

Reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen (bron Buitenlandse zaken)

Enkel op afspraak 02/674 75 20 of 86

Document acties

Uurrooster van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

 

Openingsuren :
 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 08u tot 12u
 • Woensdag van 08u tot 12u en van 14u tot 17u
 • BEVOLKING : donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u : PERMANENTIE*)
 • BEVOLKING : zaterdag van 10u tot 12u : PERMANENTIE* -

(* Permanentie Bevolking: : identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen)

 • BURGELIJKE STAND : donderdag van 8u tot 12u en van 14u tot 17u

 

Betaling UITSLUITEND PER BANCONTACT

juli en augustus van 8u tot 12u -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.