Persoonlijke hulpmiddelen

Overlegcomissie

De overlegcommissie

Haar advies is vereist vóór de goedkeuring van een BBP, een onteigeningsplan dat in het kader van een dergelijk plan is goedgekeurd, een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, voorafgaand aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest, telkens wanneer een plan of een wet dat voorschrijft of wanneer deze verzoeken aan het openbaar onderzoek zijn voorgelegd.

Leden van de overlegcommissie:

Na de verzoekers te hebben gehoord en de meningen te hebben gehoord van ingezetenen en andere personen die tijdens het openbaar onderzoek zijn verschenen, heeft de meerderheid van de leden een advies uitgebracht over de vergunningsaanvragen.

 

AGENDA's EN ADVIEZEN VAN DE OVERLEGCOMMISSIE

De punten ingeschreven op de agenda van de Overlegcommissie worden vermeld in de taal van het dossier. De adviezen van de Overlegcommissie worden enkel ter informatie bekend gemaakt en dit in de taal van het dossier

DATA AGENDA'S VAN DE OVERLEGCOMMISSIE ADVIEZEN VAN HET OVERLEGCOMMISSIE
17102019 Agenda  
15102019 Agenda  
26092019 Agenda Alle adviezen
05092019 Agenda Punt 1 - Punt 2

 

 

Document acties