Persoonlijke hulpmiddelen

Kleden

Wat te doen met gebruikt textiel ?

In België wordt er 10 kg nieuwe kleding per jaar en per persoon op de markt gebracht. Hoe kan je dit textiel een tweede leven geven, eens het uit gebruik is. Eén van de mogelijkheden bestaat erin deze toe te vertrouwen aan bedrijven uit de sociale economie die werken met gebruikt textiel.   

Deze bedrijven hebben zich rond een eigen label verenigd, Solid'R. Zo willen zij zich onderscheiden van privé of illegale operatoren en de burgers garanderen dat de ethische principes in het beheer van giften worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de drie basisprincipes van deze bedrijven:

 • milieuvriendelijk : het gebruikt textiel wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt om de bronnen te sparen (85% van het opgehaalde textiel wordt opnieuw gebruikt) ;
 • economisch : dankzij de kringloopactiviteiten in de sociale economie werden hier 700 banen geschapen: 40 ton opgehaald textiel levert 1 arbeidsplaats op;
 • sociaal : met de inkomsten van de activiteiten kunnen solidaire projecten worden opgezet ( opvanghuis voor daklozen, opleiding van laaggeschoolden, projecten voor ontwikkelingssamenwerking…) en tweedehandswinkels met goedkope kleding voor personen met een laag inkomen.

In Watermaal-Bosvoorde staan er kledingbollen van drie ondernemingen die beantwoorden aan de normen van het label Solid’R : Oxfam, Terre en Spullenhulp.

Deze bevinden zich op :

OXFAM

 • Terhulpsesteenweg
 • Arcadenplein - Visélaan
 • Archiefstraat 68
 • Aartshertogelaan
 • Tournay-Solvaypark

Spullenhulp

 • L. Wienerlaan 60
 • Nimfenlaan 2
 • Hakhoutlaan 4
 • Kattenberg 1
 • Terhulpsesteenweg 253
 • Groenkraaglaan 1

TERRE

 • Elandstraat 65

Document acties