Persoonlijke hulpmiddelen

Verplichting inzamelcontract

Van uw afval geraken doet u via de wettelijke circuits.
Voortaan regelt een inzamelcontract met een geregistreerd ophaler de inzameling van uw ongevaarlijk afval. Na afloop ervan houdt men dit inzamelcontract nog twee jaar bij.
Dit contract is evenwel niet verplicht als het volume aan geproduceerd afval lager ligt dan:

  • 50 liter per week voor de fractie pmd-afval (plastic flessen, metaal- en drankverpakking);
  • 30 liter per week voor de fractie droog en schoon papier- en kartonafval;
  • 30 liter per week voor de fractie restafval die vergelijkbaar is met het huishoudelijke afval.

Kiest u er daarentegen voor om rechtstreeks of via een afvaltransporteur een beroep te doen op een afvalverwerkende installatie, dan zult u moeten bewijzen dat uw afval overeenkomstig de geldende reglementering verwerkt werd. Tot twee jaar na aflevering doet u dit aan de hand van een ontvangstbewijs die de toegelaten installatie voor u heeft opgesteld.
 

Inzameling van niet-gevaarlijk afval

Alle afval dat niet voorkomt in de categorieën onder gevaarlijke afvalstoffen is niet-gevaarlijk. Het gaat over afval zonder enig gevaarkenmerk dat dus in de lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen geen asterisk bij zijn naam heeft staan.

In principe bieden privé-inzamelaars u de inzamelmodaliteiten aan die het meest geschikt zijn voor uw afvalproductie (type en grootte van de containers, inzameling op maat, dag en uur wanneer ze langskomen, ...) en stellen ze containers in verschillende maten, voor de verschillende soorten van afval, ter beschikking: papier en karton, pmd, glas, restafval.

Ter herinnering, afval sorteren is verplicht voor de volgende fracties: pmd, papier en karton, glas, planten, gevaarlijk afval en inzamelplichtig afval.

Document acties