Persoonlijke hulpmiddelen

Verkiezingen

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

De verschillende verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

  • Europese en gewestelijke verkiezingen: om de vijf jaar,verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement.

  • Federale wetgevende verkiezingen : om de 5 jaar, verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

  • Bericht : Recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerslijst.

  • Bericht : Verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 26 mei 2019.

  • Bericht : Verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Brusselse leden van het Vlaamse Parlement van 26 mei 2019.

 

Volmacht

Volmacht voor Belgische kiezers

Formulier

Volmacht voor Europese kiezers

Formulier

Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?

Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Verkiezingsaanplakking 2018

Ministerieel besluit betreffende de verkiezingsaanplakking

Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking

Document acties