Persoonlijke hulpmiddelen

Schenkingsdag : een tweede leven voor onze "afgedankte" spullen !

Volgende schenkingsdag : zaterdag 6 april 2019 ! 

Iedereen heeft wel van die spullen liggen, nuttig en nog goede staat, maar die we eigenlijk niet meer gebruiken, zoals kleren, speelgoed, babyartikelen, vaatwerk, huishoudapparatuur, boeken,... Ook deze afvalberg kunnen we op diverse manieren laten slinken : recuperatie, hergebruik, herstellingen, kringloop... maar ook gewoon weggeven kan.

Dit is sympatiek, getuigt van solidariteit en kan bovendien banden leggen of opniew aanwakkeren.

U kunt uw schenkingen afgeven aan het Hooghuis (Antoine Gilsonplein 2) op volgende dagen en uren :

  • Woensdag 3 april van 14u tot 18u ;
  • Donderdag 4 april van 17u tot 19u ;
  • Vrijdag 5 april van 10u tot 15u.

 

De geschonken voorwerpen moeten in goede staat verkeren en behoorlijk wat mensen kunnen intereseren. U geeft de spullen gratis weg en verwacht geen enkele tegenprestatie. U moet niet geven om te kunnen krijgen...

Op Zaterdag 6 april vanaf 13 uur, mag iedereen een voorwerp komen kiezen en meenemen volgens de regels die u bij uw aankomst uitgelegd zullen wordent !

Schenkingsdag is één van de alternatieven voor de Give-kots die werden afgeschaft als gevolg van het gebrek aan respect van sommige. De Give-Kots leken wel verzamelplekken van sluikstort ondanks de welwillende inspanningen van vrijwilligers en van de mensen van de dienst Netheid.

 

Durzaam Ontwikkeling Dienst - T. 02.674.75.80 - dddo1170@wb.irisnet.be

 

Document acties