Persoonlijke hulpmiddelen

Economisch leven

Ministerstraat 3-5,  1170 Brussel
Tel : 02/674.74.26 - 02/674.75.77
Fax : 02/672.52.19
E-mail : handel1170@wb1170.brussels
Openingsuren : de 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u.
(met uitzondering van de maanden juli en augustus, van 7 tot 13 u)

Weekmarkten

 • Zondag, van 8 tot 14 uur, rond het gemeentehuis
 • Woensdag van 15u tot 20u, Keymplein (lokale producten van korte circuit).

 

De zondagsmarkt is geregeld door het Algemene reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt van Bosvoorde.

Voor deelname aan de markt moet een schrijven gericht worden aan :
Het College van burgemeester en Schepenen van Watermaal-Bosvoorde
Gemeentehuis
Antoine Gilsonplein, 1
1170 Brussel

Volgende documenten moeten toegevoegd worden :

Afschrift van de identiteitskaart
Afschrift van de kaart van ambulante handelaar voor de aanvrager en eventueel voor de helpers
Het handelsregistratienummer / bedrijf
BTW nummer
Aard van aangeboden goederen (indien mogelijk met foto’s)
Het gewenste aantal standplaatsmeters

Handelsanimaties

In samenwerking met de Vereniging voor handelsbevordering organiseert de dienst Handel jaarlijks diverse animaties.

Kermis

De dienst organiseert jaarlijks twee kermissen op het Andrée Payfa-Fosseprezplein (voorheen Bischoffsheim).

Wijkanimaties

De dienst neemt deel aan de organisatie van

 • ­ Het Halloween-feest in de wijk Arcaden-Visé
 • ­ Het Sinterklassfeest in de Watermaal-Shopping Keym
 • ­ Het Kerstfeest en de Kerstmarkt in Bosvoorde-Centrum

 

Eindejaarsverlichting in de diverse handelswijken oprichting van twee kerstskribbe.

Formaliteiten en wetgeving

Voor het bekomen van een stedenbouwkundig of een exploitatievergunning nodigen wij u uit om contact op te nemen met de dienst Stedenbouw :
Hooghuis
Antoine Gilsonplein, 2
1170 Brussel
02/674.74.32
E-mail : urbanisme1170@wb.irisnet.be

Wetgeving voor de sluitingsuren van de handel, ambachten en diensten

U kan volgende wetgeving raadplegen  :
http://www.mineco.fgov.be


Nuttige linken

 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
Tel : 02/515 08 11
Fax : 02/515 09 15
E-mail : info@vbo-feb.be
Web : www.vbo-feb.be

 • Gewestelijk ontwikkelingsmaatschappij (GOMB)

Gabrielle Petitstraat, 6
1080 Brussel
Tel : 02/422.51.11
E-mail : info@sdrb.be
Web : www.gomb.be

 • De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB)

Louizalaan, 500
1050 Brussel
Tel : 02/648.50.02
Fax : 02/640.93.28
E-mail : info.ccib@ccib.irisnet.be
Web : www.ccib.be

 • Het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB)

Louizalaan 500 bus 5
1050 Brussel
Tél. 02 210 01 70
Fax 02 218 56 06
E-mail : uebmeil@ueb.be
Web : http://www.ueb.be

 • Brussel Export

Louizalaan, 500
1050 Brussel
Web : www.Brussel-export.be

 • Kruispunt van Ondernemingen

Site van Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Web : www.mineco.fgov.be

 • Immatriculatie van de BTW

BTW controle voor Watermaal-Bosvoorde
Louizalaan 233-245
1050 Brussel
02/641.04.32 (Elsene III)
Van 9 u tot 12 u van woens- tot vrijdag

 • impulse.brussels

  www.impulse.be

 • 1819
  een telefonische eerstelijns informatiedienst.Starters of bedrijfsleiders van bestaande ondernemingen in Brussel kunnen er terecht met al hun praktische vragen over het opstarten en runnen van een bedrijf.
  www.1819.be

 • Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel : 02/546.42.11
Fax : 02/511.21.53
E-mail :info@rsvz-inaasti.fgov.be
Web : www.rsvz.be

 • RIZIV

Tervurenlaan, 211
1150 Brussel
tel : 02/739.71.11
Fax : 02/739.72.91
E-mail : abonnee@inami.fgov.be
Web : http://www.riziv.be

 • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Simon Bolivarlaan, 30
21 ste verdieping
B-1000 Brussel
Tel: 02/208.34.11
E-mail: Info@favv.be

 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Dienst Preventie
Helihavenlaan 11-15
1000 BRUSSEL
Tel : 02/208.84.11
Fax : 02/208.84.40

 

Document acties