Persoonlijke hulpmiddelen

Gerechtelijke maatregelen

Contact:  Céline Knapen: T. 02/674.75.23 - T. 02.674.75.24
allée Jacques Wiener 1-3-5
1170 Bruxelles
email: cknapen@wb1170.brussels.

De D.O.A.G.M. begeleidt meerderjarige volwassenen bij de uitvoering van werken van algemeen belang of autonome werkstraffen. Deze alternatieve maatregelen, die in de plaats komen van gevangenisstraf of het betalen van een boete, maken het mogelijk om overbevolking van de gevangenissen te bestrijden, straffeloosheid bij niet-naleving te voorkomen, de persoon verantwoordelijk te stellen, de bewustwording te vergroten, de maatschappelijke integratie te bevorderen en te zorgen voor vergoeding van de veroorzaakte schade. Het is ook een uitnodiging om zich te herpositioneren ten opzichte van de wet.

De dienstverleners voeren hun hersteltaken op het gemeentelijk grondgebied op vrijwillige basis uit, hetzij in het kader van gemeentelijke diensten, hetzij in het kader van de lokale vzw's.

Bent u een vzw en wenst u een dienstverlener te ontvangen? Niets is makkelijker, neem contact met ons op.

 

Document acties