Persoonlijke hulpmiddelen

Een huisvestingsplan dat samen met de inwoners wordt gebouwd …

Om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen en het groene en landelijke karakter van onze gemeente te vrijwaren, heeft het Schepencollege een gemeentelijk huisvestingsplan goedgekeurd. Dit plan draait rond drie assen : het bestaand gebouwenbestand beter benutten, zuinig omspringen met de bodem en een beroep doen op de collectieve intelligentie.

Het huisvestingsplan is een overlegproces dat met talrijke actoren waaronder de bewoners vorm zal krijgen. Er werd dus een participatief proces gelanceerd om site per site de gedragslijnen vast te leggen voor de architecten die aan deze projecten werken.

  • Een eerste participatieve workshop volgt op 11 februari 2014. Hier wordt de toekomst van de sites Aartshertogen Noord, Giervalken en Kwartels op niveau van de wijk behandeld: de links tussen wat al bestaat en de projecten van het gemeentelijk huisvestingsplan, welke toekomst voor de wijk (inschrijven voor de workshop).
  • « De week van het wonen» zal van 19 tot 29 maart 2014 (Gemeentehuis) meerdere workshops en evenementen voorstellen rond innovatief wonen voor zowel actoren als bewoners. Dit evenement is de gelegenheid bij uitstek om de werken te laten zien van studenten die deelgenomen hebben aan ideeënoproepen / wedstrijden over deze sites.
  • Van 20 tot 29 maart: tentoonstelling van de werken van de studenten
  • Donderdag 27 maart: participatieve workshop (hiervoor inschrijven), Site « station van Bosvoorde en Sint-Hubertuskerk », om 20u.
  • Zaterdag 29 maart: ideeënbeurs voor duurzame woningen, van 14 tot 18 uur, gemeentehuis
    en Stallingen van het Hooghuis. In aanvulling op de projecten van de middelgrote ‘openbare’ woningen en de sociale woningen, wenst de gemeente de nieuwe vormen van huisvesting te steunen : participatief wonen, samenwonen, kangoeroewonen, Abbeyfield, aangepaste/toegankelijke woningen enz.  Het evenement bij uitstek voor het verkrijgen van inlichtingen over de nieuwe woonvormen en het uitwisselingen van ideeën over dit soort initiatieven.

Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen!

Info en inschrijvingen: plc1170@wb.irisnet.be

Document acties