Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeentelijk huisvestingsplan

Brochure

Voor meer informatie, kijk op de onderstaande brochure "Huisvesting Plan".
 (Ook beschikbaar op aanvraag op papier)

Een dak boven het hoofd vandaag en morgen

Hoe langer hoe meer gezinnen maken zich zorgen over hun huisvesting. Huizenhoge huurprijzen, moeilijke toegang tot een eigen woning, isolatie van alleenstaanden, geen aanpassing aan een duurzame levenswijze of moeilijke toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit vormen slechts enkele problemen. Het schepencollege wenst dit probleem op structurele en innovatieve wijze aan te pakken en heeft daarom een gemeentelijk huisvestingsplan goedgekeurd, dat op een prospectieve en participatieve aanpak is gestoeld. Dit plan draait rond drie assen.

Het bestaande gebouwenpark beter gebruiken

De verbouwing van kantoren in huisvesting, de opdeling van te groot geworden woningen, de ontwikkeling van de formule « een dak twee leeftijden » (zijn woonst delen met een student), en uiteraard, leegstand tegengaan zijn enkele van de middelen die het mogelijk maken meer huisvesting te voorzien zonder het gebouwenlandschap te wijzigen.

Zuinig omspringen met de grond

Om het aantal wooneenheden te verhogen zonder het leefmilieu aan te tasten wordt er bij nieuwbouw veel aandacht aan het behoud van natuurgebied besteed. Deze woningen zijn innovatief op het vlak van energieprestaties en bieden nieuwe woonvormen aan om vereenzaming tegen te gaan en wonen veel gezelliger te maken.

Een beroep doen op de collectieve intelligentie

Het college wil de kaart van de participatie spelen en doet daarom een beroep op de collectieve intelligentie: een luisterend oor voor de bewoners, hen de gelegenheid geven om op een constructieve manier deel te nemen, de aanpak op pedagogisch verantwoorde wijze toelichten, veel zorg aan de communicatie besteden, de rol van elke deelnemer uitleggen

Wenst u meer inlichtingen? Wenst u deel te nemen aan de volgende fases voor de uitrol van het huisvestingsplan? Bel ons op 02/674.74.37 of  plc1170@wb.irisnet.be .

 

Document acties