Persoonlijke hulpmiddelen

In de Sint-Hubertuskerk wonen

De Sint-Hubertuskerk werd tussen 1913 en 1931 gebouwd en sinds 2008 wordt de toegang tot de hoofdvleugel verboden door een besluit van de Burgemeester. Op elk moment kunnen er stenen naar beneden vallen. Momenteel wordt alleen de crypte gebruikt voor de eredienst. De renovatie zou 4,8 miljoen euro kosten… het equivalent van drie keer het jaarlijkse bedrag dat door de Gemeente geïnvesteerd wordt.

Er werden al meerdere mogelijkheden onderzocht om te zien hoe dit gebouw zou kunnen worden omgebouwd. Na een lang proces in nauwe samenwerking met de geestelijke overheden heeft men uiteindelijk voor de verkoop aan een privé-investeerder gekozen. In het gebouw zoals we het nu kennen, komen er woningen op de verdiepingen en dienstverlenende activiteiten op het gelijkvloers, met een kleine ruimte die voorbehouden blijft voor de eredienst.

Met deze aanpak kan men de buitenschil behouden en mits bijzondere regels van bekendmaking ook conform blijven met het gewestelijk plan van aanleg (GPA). Er komt ook een ondergrondse parking om de negatieve impact op de buurt beperkt te houden.

Onderhandse verkoop

Op dinsdag 20 september keurde de Gemeenteraad de onderhandse verkoop van de kerk en zijn ontwijding goed. Deze beslissing werd door het gewest gecontroleerd en goedgekeurd.

De koper is de bvba “Bell Tower”, een vennootschap die zal opgericht worden voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. De toekomstige zaakvoerder, de heer Carlos de Meester, is welgekend in de vastgoedsector en ontwikkelde zijn expertise via het merk “Inside Development”.

De verkoop omvat de kerk, de directe omgeving en de groene ruimte die zich achteraan bevindt.  Hieronder kan een ondergrondse parking worden aangelegd, maar de groene ruimte blijft open voor het publiek.

De verkoopprijs is 1.150.000 Euro,  waarbij nog 50% van de winst komt indien de rentabiliteit hoger ligt dan 20%.

Rekening houdend met de complexiteit van het project in een dermate bijzonder gebouw, zal de verkoop enkel doorgaan mits een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend die uitvoerbaar is en vrij van elk beroep. Deze voorwaarde is ook van kracht voor de ontwijding van de kerk.

De toekomst van de kerk ligt dus in handen van een privé-ontwikkelaar, maar het college van burgemeester en schepenen zal er van nabij over waken dat dit project mooi in de wijk kadert en dat er niet aan het specifieke karakter van het gebouw wordt geraakt. De buurtbewoners krijgen de gelegenheid om hun mening te uiten tijdens een openbaar onderzoek dat zal worden ingericht tijdens de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.

Groen licht voor de ontwijding

De bestemming van het gebouw verkreeg de goedkeuring van het Aartsbisdom van Mechelen-Brussel, de enige instantie die bevoegd is om een plaats voor de eredienst te ontwijden. De voorwaarden voorzien onder meer het behoud van ruimtes voor religieus gebruik (350m²) met een afzonderlijke ingang en goede zichtbaarheid.

Volgende stappen
 

  • Verkoopovereenkomst: ondertekening voorzien in de komende weken.
  • Studies: na ondertekening van de verkoopovereenkomst heeft de koper 8 maanden de tijd om zijn bouwvergunning aan te vragen. Op dat moment wordt er een openbaar onderzoek ingericht, waarbij iedereen het project kan inkijken en opmerkingen maken.
  • Verkrijgen van de stedenbouwvergunning: binnen een termijn van 36 maanden.
  • Verkoopakte: binnen de 4 maanden na het verkrijgen van de stedenbouwvergunning.
  • Realisatie van het project: binnen de 24 maanden na het ondertekenen van de verkoopakte (gesloten ruwbouw).

 

Document acties