Persoonlijke hulpmiddelen

Openbare werken

Hooghuis (3de verd.) 2 Antoine Gilsonplein
1170 B.
Tel. : 02.674.74.08
Fax. : 02.674.75.10
openbare.werken@wb.irisnet.be
Openingsuren : 8u30-11u30 en 14u-16u30 (van 8u tot 13u tijdens de maanden juli en augustus).

 

De toewijzingen van de dienst Openbare werken hebben voornamelijk betrekking op :

Het werk uitgevoerd door de gemeentelijke arbeid (onderhoud van gebouwen en wegen, openbare netheid, transport, …),

Het wagenpark, de relaties met de openbare diensten (INTERGA, INTERELEC, BELGACOM, I.B.D.E, …)

De werken toevertrouwd aan privé-bedrijven.

  • Bij een storing van de openbare verlichting, kan U de dienst  Openbare werken bellen op het nummer 02.674.74.37 of rechtstreeks Sibelga, de beheerder van het openbare verlichtingsnetwerk, via het formulier op hun website :

https://www.sibelga.be/fr

  • Voor een gebruik van de openbare weg (container, verhuizing, …) : meldt U bij de dienst Openbare werken om een reservatie te bekomen en de betaling uit te voeren bij de dienst Ontvangerij (2de verdieping van het Hooghuis). Informatie : 02.674.74.08.
    Mogelijkheid om een reservatie en een onlinebetaling uit te voeren via het e-loket.

 

 

 

Document acties