Persoonlijke hulpmiddelen

Stedenbouw

1ste verdieping van het Hooghuis
 
Uurrooster vanaf 7 januari : maandag en dinsdag van 9 tot 11u30.

Zomeruurooster : maandag en dinsdag van 8.30u tot 12u.

T. 02.674.74.32 - Fax: 02.674.74.25

stedenbouw1170@wb1170.brussels

Werken op komst? Neem inlichtingen

Zelfs al lijkt stedenbouw soms ingewikkeld toch kunnen we niet zonder. Stedenbouw vertegenwoordigt namelijk een geheel van onontbeerlijke regels om het karakter van onze wijken en de kwaliteit van ons leefmilieu te vrijwaren.

Een stedenbouwkundige vergunning is er niet om inwoners die projecten hebben, beperkingen op te leggen. Het tegendeel is waar. Sommige werken, hoe banaal ook, zoals gevels opnieuw verven, raam-en deurkozijnen vervangen of een achteruitbouwzone inrichten hebben steeds een impact op de openbare ruimte en het uitzicht van de wijken.

Loop dus voor elke renovatie – transformatie van uw huis zeker eerst even bij de dienst Stedenbouw binnen.

Daarenboven controleert de dienst of de werken conform de afgeleverde vergunning uitgevoerd werden.  Is dat niet zo, dan wordt er gevraagd om deze conform te maken.

Wordt de stedenbouwkundige vergunning niet nageleefd of werden de werken zonder vergunning uitgevoerd, dan wordt er een overtredingsproces-verbaal opgesteld dat aan het Parket wordt overgemaakt. De rechter doet uitspraak over de opgelegde boetes.  

Hoe dan ook, er moet altijd een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden ingediend, ofwel om de situatie te regulariseren (indien dit kan), ofwel om aanpassingswerken uit te voeren, of nog om het in staat te herstellen.

De dienst is open van maandag tot woensdag van 9 tot 11.30 uur.


De opdrachten van de dienst stedenbouw

  • Onthaal – Stedenbouwkundige inlichtingen – Raadgevingen
  • Aflevering van Stedenbouwkundige vergunningen voor :
  • Bouwwerken, afbraak, verbouwingen, wijziging (buiten uitzicht : veranda , lijstwerken*, dakvensters*, bedekking, verf…; verbouwingswerken binnen het gebouw ; tuinhuisje* aanleggen van tuinen ; terrassen ), vellen van bomen…)
  • Nazicht van uitgevoerde werken (in overeenkomst met vergunningen)
  • Misdrijven vaststellen
  • Toelating van bezetting van de openbare weg
  • Toezicht van kantooroppervlakten
  • Studies en ontwerpen voor aanleggen van openbare ruimten
  • Archieven ( plannen van gebouwen)
  • Inrichten van informatieavonden

 

Document acties