Persoonlijke hulpmiddelen

Neem deel aan de Adviesraad voor Senioren

De Gemeentelijk Adviesraad voor Senioren (GAVS) bestaat bijna 3 jaar. Deze raad werd opgericht teneinde beter de problemen van de senioren te begrijpen en er de meest geschikte oplossing voor te vinden.

Wij wensen de huidige leden van de GAVS hartelijk te danken voor de fantastische invulling van hun mandaten. Op hun palmares staan onder andere de publicatie van een gids voor senioren, de organisatie van informaticalessen alsook van conferenties over successierechten, het recht op een waardig heengaan, leren liplezen, de ziekte van Alzheimer … Een indrukwekkende lijst van werken in slechts drie jaar tijd!

Hun hernieuwbaar mandaat komt nu aan zijn einde. In de lente wordt er een nieuwe GAVS voor drie jaar herkozen !

Zou u graag van de partij zijn? Dien dan voor 24 februari uw kandidatuur in ! Voorwaarden: ouder dan 60 jaar zijn, in de gemeente gedomicilieerd zijn, over uw burgerlijke en politieke rechten beschikken en geen politiek mandaat uitoefenen.

Er zouden 10 tot 15 personen gekozen worden om een evenwichtige vertegenwoordiging van de wijken en een man-vrouw-evenwicht te garanderen.

Deelnemen aan de GAVS neemt gemiddeld een voormiddag per maand in beslag. Het is aangeraden om een pc te hebben alsook een emailadres.

Het formulier om uw kandidatuur in te dienen, het reglement van de GAVS en de activiteit verslagen kunt u ook verkrijgen op 02.674.74.10, cccawbgavs@wb.irisnet.be.

Document acties