Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 17 september 2019

Agenda

 Openbare zitting

 
1. Ontslag van een gemeenteraadslid.
 
2. Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid.
 
3. Goedkeuring van de minuten van de gemeenteraadzitting van 25/06/2019.
 
4. Goedkeuring van de peterschapsovereenkomst CisdEM tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de “VUB” en “ULB” betreffende een onderzoeksproject over het bestuur van de toekomst.
 
5. Overheidsopdrachten (van 11/06/2019 tot en met 28/08/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
6. Wijziging van het algemeen politiereglement
 
7. Kinderdagverblijf Archiducs : overeenkomst 17902 betreffende de tewerktsteling van gesubsidieerde contractuelen.
 
8. Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeente en het B.I.M. over de coördinatie inzake de uitvoering van het Inspectiewetboek. Goedkeuring
 
9. Toepassing op het Athénée Royal d’Auderghem, implantatie la Brise, de school Sainte-Famille en op het Institut de l’Assomption, van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019 van de PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
10. Overeenkomst tussen de V.Z.W.Sportwarande der Drie Linden en het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde voor het gebruik van de zwembaden door de leerlingen van de gemeentescholen.
 
11. Schenking van Apple TV (32 GB) -ZDD, voor een waarde van 156.09 BTW inbegrepen, door het schoolcomité van de Sapinière, vertegenwoordigd door zijn voorzitter Alain Gehenot, aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde – aanneming van de schenking – ratificatie van de schenkingsovereenkomst.
 
12. Raamovereenkomst tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en hub.brussels
 
13.Dienst Sport – hernieuwing van de overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw Panathlon Wallonie-Bruxelles (2019-2021).
 
14. Akademie voor Schone Kunsten - Gebouw 2 - Vernieuwing van het dak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7342/724-60 - Bedrag : 400.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2019.
 
15. Kerk Sint-Clement - dringende vervanging van de ondergrondse gasbuis – Overheidsopdracht van beperkte waarde – Bekrachtiging van het besluit van het college van 19.08.2019 – Goedkeuring toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet – Artikel : 790/724-60 – Geraamd bedrag : 13.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Gunningsbedrag : 12.879,24 euros B.T.W. inbegrepen – Bedrag vast te leggen : 13.000,00 euros B.T.W. inbegrepen – Budget : 2019.
 
16. Verhuren en wegneming van containers voor een termijn van 2 jaren (van 01/01/2020 tot 31/12/2021) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 875/124-06 - Bedrag : 370.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2020-2021.
 
17. Stock Opdracht - Aanleg wegennet (voetpaden) en kleine herstelling wegennet (asfalt) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/731-60 - Bedrag : 540.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2019.
 
18. Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move. Advies. Goedkeuring.
 
19. Aanduiding van de vertegenwoordigster van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde aan de algemene vergadering van de C.E.C.P. vzw.
 
20.Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het lidmaatschap van “Burgemeesters voor de vrede”, de werelddag voor de vrede van 21 september en de koppeling met de acties voor het klimaat.
 
21.Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de mobiliteit in de wijk Hogebomen
 
22.Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de nieuwe regeling inzake rommelmarkten
 
23.nterpellatie van Mw Florence LEPOIVRE met betrekking tot het vereiste van de B-rijbewijs in de vacatures van de gemeente
 
24.Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de evaluatie en opvolging van het hittegolfplan van de gemeente.
 
25.Interpellatie van Dhr Martin CASIER op verschillende punten met betrekking tot fietsen: onvoldoende parkeerplaatsen, reparatiewerkplaatsen en pompen, veralgemening van het fietsdiploma in onze scholen en het instellen van een fietscommissie.
 
26.Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende het verkoop van de zetel van Royale Belge
 
27.Interpellatie van Mw Laura SQUARTINI betreffende het reglement van de schoolcomité's
 
 
 
 
 

 

Document acties