Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 15 oktober 2019

Agenda

 Openbare zitting

 
1 Goedkeuring van het register van de zitting van 17/09/2019
 
2 Overheidsopdrachten (van 02/09/2019 tot en met 23/09/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
3 Vervanging van een aangeslote lid van de vzw "Vivre chez Soi".
 
4 Vervanging van een lid van rechtswege van de vzw "La Vénerie, Centre culturel de Watermael-Boitsfort".
 
5 Wijziging van de personeelsformatie van het werkliendenpersoneel.
 
6 Reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van het personeel
 
7 Muziekacademie - Overeenkomst 2019-2020 tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en La Chapelle des Minimes vzw.
 
8 Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en "La maison de l'Escrime" betreffende de uitvoering van sportieve activiteiten in het kader van het project Sport Plus - Schooljaar 2019-2020.
 
9 Eerste oproep tot kandidaatstelling voor toelating tot stage in de functie van directeur van de gemeente kleuterscholen Colibri - Naïades - Aigrettes (vacature).
 
10 Toewijzingsreglement van gemeentelijke huisvestingen 2019 - Grondbedrijf - Gemeente eigendommen
 
11 Begrotingswijziging nr 2, gewoon en buitengewoon, voor het dienstjaar 2019.
 
12 Belasting op de distributie ten huize van publicitaire vlugschriften en kaarten met commerciële inslag alsook van catalogi, kranten en folders met publicitaire-commerciële inslag wanneer dit drukwerk niet geadresseerd is - Reglement - Wijziging
 
13 Belasting op de begrafenisdiensten Reglement - Wijziging.
 
14 Retributies op de begrafenisdiensten - Reglement - Wijziging.
 
15 Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Wijziging.
 
16 Belasting op de leurhandel - Reglement - Wijziging.
 
17 Belasting op het plaatsen van materialen, containers, kabinen, materieel en allerlei voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Wijziging
 
18 Belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige brandstoffen - Reglement - Wijziging.
 
19 Belasting op de bank-en financieringsinstellingen - Reglement - Wijziging
 
20 Belasting op de bankautomaten - Reglement - Wijziging
 
21 Retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen - Reglement - Wijziging.
 
22 Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.
 
23 Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.
 
24 Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week - Reglement - Wijziging
 
25 Retributies voor technische diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
 
26 Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en de verbouwing van gebouwen - Reglement - Wijziging.
 
27 Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Reglement - Wijziging.
 
28 Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging.
 
29 Belasting op de uitreiking van administratieve documenten - Reglement - Wijziging
 
30 Belasting op de vaste panelen - Reglement - Wijziging
 
31 Retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten - Reglement - Wijziging.
 
32 Belasting op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen - Reglement - Wijziging.
 
33 Belasting op de zuilen, masten, antennen en andere telecommunicatie-, zend- en informatie-uitwisselinginstallaties door hertzgolven - Reglement - Wijziging.
 
34 Belasting op het stedelijk roerend goed met publicitair karakter - Reglement - Wijziging.
 
35 Sportwarande van de 3 Linden - Vernieuwing van het synthetisch voetbalterrein n°2 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 764/725-60 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget : 2019.
 
36 Ratificatie van de overeenkomst inzake terbeschikkingstelling van een databank (agenda.brussels) tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw visit.brussels.
 
37 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de week van de fair trade.
 
38 Motie gedeponeerde door Mw Aurélie SAPA FURAHA namens de groepen ECOLO-GROEN en MR-GM betreffende de klimatologische en ecologische noodsituatie.
 
39 Interpellation van Dhr Jos BERTRAND betreffende het hinderlijk achterlaten van steppen, leenfietsen en scooters op de openbare weg.
 
40 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende de werven van Vivaqua in de gemeente
 
41 Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende de evaluatie van de Gemeenschapswachtdienst
 
42 Interpellatie van Dhr Martin CASIER betreffende de blauwe zones
 
43 Interpellatie van Mw Florence LEPOIVRE betreffende de parkeersproblemen rond het Aartshertogenplein
 
44 Interpellatie van Dhr Alexandre DERMINE betreffende de herinrichting van de Van Becelaerestraat en de organisatie en begeleiding van de wegwerkzaamheden.

 

Document acties