Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 19 mars 2019

  1. Goedkeuring van de register van de Gemeenteraadszitting van 22/01/2019- uitstel van 19/02/2019
  2. Goedkeuring van de register van de gemeenteraadszitting van 19/02/2019.
  3. Vervanging van een lid van rechtswege bij de vzw "Maison des Jeunes".
  4. Vaststelling van de dagprijs op de Vakantiepleinen vanaf 1 juli 2019 - Reglement - Wijziging.
  5. Dienst Europese betrekkingen – Aanduiding van de nieuwe leden van het Comité voor Europesebetrekkingen.
  6. Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking - regionale, federale en Europese verkiezingen.
  7. Interpellatie van Dhr Jos Bertrand betreffende de stand van zaken BBP Aartsertogen - Giervalken en project Aartshertogen Noord
  8. Interpellatie van mevrouw Florence Lepoivre betreffende de Joblente

 

Bijlagen en openbare toelichtingsnota

Document acties