Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 19 februari 2019

 1. Burgerinterpellatie met betrekking tot het proselitisme van Getuigen Jehovah in alle openbare plaatsenen van deur tot deur in de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
 2. Goedkeuring van het Register van de Gemeenteraadszitting van 22 januari 2019
 3. Overlegcomité Gemeente-OCMW - Aanduiding van de leden.
 4. Evaluatiereglement met betrekking tot het gemeeentepersoneel.
 5. Declaratie van het beleidsprogramma - Toepassing van het artikel 242bis van de NieuweGemeentewet.
 6. Wijziging van de samenstelling van de Vertegenwoordigers van de Gemeenteraadsleden.
 7. Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.
 8. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de deelname van de gemeente aan het gewestelijk plan metbetrekking tot het omgevingslawaai (Quiet Brussels).
 9. Interpellatie van Florence Lepoivre bettreffende de sterilisatie van katten.
 10. Interpellatie van Alain Wiard bettreffende de toegang tot openbare gebouwen.
 11. Interpellatie van Florence Lepoivre over de werkende armen in de publieke gemeenschap.
 12. Interpellatie van Laurent van Steensel met betrekking tot de herontwikkeling van de Vanderveldelaan.
 13. Interpellatie van Laurent van Steensel betreffende Kasteel Tournay-Solvay.
 14. Interpellatie van Martin Casier over het gebrek aan sportcheques in Watermaal-Bosvoorde.

 

Bijlagen en openbare toelichtingsnota

Document acties