Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 19 november 2019

Gemeenteraad van 19 november 2019

Agenda

Openbare zitting

2 Goedkeuring van de register van zitting van 15.10.2019.

3 Overheidsopdrachten (van 30/10/2019 tot en met 28/10/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.

4 Algemene kader van het interne controlesysteem – Charter van de Watermaal-Bosvoorde gemeente.

5 Hernieuwing van de overeenkomst tussen het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de vereniging ‘Atout Projet’ voor het jaar 2020-2022.

6 Loodsplan van de school SAPINIERE - MESANGES (2019-2025).

7 Zwembad "Calyspo" - Renovatie van de kuipen van het grote bekken, van de vloertegels en van het valse plafond - toelating om in rechte op te treden .

8 Stadium der Drie Linden – Omnisportzaal – Geen wijziging van de bestemming

9 Aankoop van een vrachtwagen 6x2 containertransporter met een kraan.. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2019.

10 Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Rekening van het dienstjaar 2018

11 Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2018.

12 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Rekening van het dienstjaar 2018.

13 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen n°1 2019.

14 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen n°2 2019.

15 St-Clemenskerk - Rekening van 2018

16 St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 1 van 2019.

17 St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 2 van 2019.

18 St-Hubertuskerk - Rekening van 2018

19 St-Hubertuskerk – Begrotingswijziging n°1 van 2019.

20 St-Hubertuskerk – Begrotingswijziging n°2 van 2019.

21 Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2018.

22 Overeenkomst Reprobel over vergoeding voor kopieën en printen van auteursrechtelijk beschermde werken - Administratie sector - Referentiejaar 2018.

23 Reglement voor de participatieve begroting 2020

24 Richtplan van Aanleg (RPA) Herrmann-Debroux. Adviesname van de Gemeente Raad.

25 Goedkeuring van het Nederlandstalige geïntegreerde cultuurbeleidsplan 2020-2025

26 Aanneming van de afsprakennota infrastructuur tussen het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de vzw Gemeenschapscentrum WaBo in het kader van het Cultuurbeleidsplan

27 Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het "lokaal cultuurbeleid 2020-2025".

28 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de socio-culturele projecten. - 1339,- € artikel 762/331.01

29 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de socio-culturele verenigingen. - 14.095- € artikel 762/332.02- uitstel van 14/10/2019

30 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND : een vernieuwde website voor onze gemeente
 
31 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND over het participatie- en informatiebeleid van het college
 
32 Interpellatie van Dhr Martin CASIER bettrefende de verkeersveiligheid bij de Aartshertogen.

 

Bijlagen en openbare toelichtingsnota

Document acties