Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeenteraad 21 mei 2019

Gemeenteraad van 21 mei 2019
 

Agenda

 Openbare zitting

 
1. Goedkeuring van de notulen van 23/04/2019.
 
2. Commissie inzake de toegang van het gemeentelijk blad aan de oppositie - Aanduiding van de leden.
 
3. Overheidsopdrachten (van 08/04/2019 tot en met 06/05/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4. Wijziging van het algemeen politiereglement
 
5. Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel.
 
6. Evaluatiereglement met betrekking tot het gemeeentepersoneel. Ministerieel besluit van schorsing dd 23.04.2019. Wijziging
 
7. Overeenkomst betreffende de toelage met referentie SUB/2019/WB/BEA/LABEL betreffende de premie dierenwelzijn.
 
8. Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de jeugd verenigingen.
 
9. Aaanwijzing van de leden van het “ steuncomité Internationale Solidariteit ” 2017-2019. Aanwijzing van nieuwe politieke vertegenwoordigers na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
 
10. Vernieuwing van een woning huis gelegen 44 Gratèsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 281.523,52 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018
 
11. Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de sport verenigingen - 42.240, - € artikel 764/332-02.
 
12. Vernieuwing van het beheersorgaan van de Rozenberg bibliotheek.
 
13. Interpellatie van Philippe Desprez over de opvolging van de motie tot afschaffing van Bus 42 Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan.
 
14. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende het hinderlijk gebruik en parkeren van steppen op de publieke ruimte en de toepassing of eventuele aanpassing van het politiereglement
 
15. Motie gedeponeerd door Martin Casier met betrekking tot de steun van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde voor het eisenboek van het gemeenschappelijke vakbondsfront.
 
16. Motie gedeponeerd door Sandra Ferretti over de actieve strijd tegen het gebruik van plastiek gemaakt van aardolieproducten in verschillende overheidsdiensten en op het grondgebied van de gemeente.
 
17. Interpellatie van Sandra Ferretti over de milieuvergunning van ASPRIA op de sportsite van Solvay.
 
18. Motie gedeponeerd door Mw Florence Lepoivre en meegetekend door de groepen DéFI en Génération Humaniste tegen de opsluiting van minderjarigen in gesloten centra: "Je sluit een kind niet op. Punt uit. »
 
19. Interpellatie van Dhr Laurent Van Steensel betreffende de werken in de Onze-Lieve-Heerbeestjeslaan
 
 

 

Document acties