Persoonlijke hulpmiddelen

Agenda - Gemeeteraad 23 april 2019

Agenda

 Openbare zitting

 
1. Registers van de gemeenteraadszittingen van 19/03/2019 en 02/04/2019 - Goedkeuring
 
2. Overheidsopdrachten (van 02/01/2019 tot en met 01/04/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
3. Ter informatie – Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris bij toepassing van artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Modifications.
 
4. Opleiding :Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) met het oog op het verwerven van opleidings- en coachingdiensten voor het personeel van de instellingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdrachten van openbaar nut uitvoeren
 
5. Stelling als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde in de algemene vergadering van de vzw Iristeam
 
6. Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2019.
 
7. Loodsplan van de school COLIBRI - NAIADES - AIGRETTES (2019-2025).
 
8. Loodsplan de van school FUTAIE - COCCINELLES (2019-2025).
 
9. Loodsplan de van de school KARRENBERG - NOS PETITS (2019-2025).
 
10. Loodsplan van de school SAPINIERE - MESANGES (2019-2025).
 
11. Huishoudelijk reglement van de COPALOC - wijzigingen.
 
12. Reglement met betrekking tot de organisatie van rommelmarkten op het gemeentelijke grondgebied.
 
13.Toepassing op de "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Watermaal-Bosvoorde» van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2019.
 
14. Toepassing op de V.Z.W. "La Vénerie, centre culturel francophone de Watermael-Boitsfort" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
15. Toepassing op de V.Z.W "Sportwarande der Drie Linden" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
16. Toepassing op de V.Z.W. " Vereniging voor Handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
17. Toepassing op de V.Z.W. "Vivre Chez Soi" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
18. Toepassing op de V.Z.W. "Wabo" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
19. Toepassing op de V.Z.W. « Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort » van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
20. Toepassing op de V.Z.W. "Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2019.
 
21. Retributie op het standplaatsrecht op de rommelmarkten - Reglement - Creatie.
 
22. Aankoop van een schoolbus CNG - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 705/743-53 - Bedrag : 313.790,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2019.
 
23. Kinderkribbe “Les Roitelets” – Dringende vervanging van de ketel - Bekrachtiging van het besluit van het college van 29 maart 2019 - Goedkeuring toepassing van artikel 249§2 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 84402/724-60 – Raming : 50.000,00 euros met BTW - Gunningsbedrag : 42.168,92 euros B.T.W. inbegrepen - Bedrag vast te leggen : 46.385,82 euros - Budget: 2019.
 
24. Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Wijziging ontwerp. Advies.
 
25. Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid om aanvullende reglementen vast te stellen.
 
26. Verordening betreffende de toekenning voor de reparatie en het onderhoud van de fietsen.
 
27. Interpellatie van Florence Lepoivre betreffende het beroepsgeheim van de sociale assistenten binnen het OCMW.
 
28. Interpellatie van Laura Squartini betreffende de PAVE, het diversiteitsplan en het gemeentelijk handvest voor de integratie van mensen met een handicap.
 
29. Interpellatie van Laura Squartini betreffende de Gouden Bezem.
 
30. Interpellatie van Sandra Ferretti vervolgd door een motie Voor de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de internationale ISO-norm binnen het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde
 
31. Interpellatie van Alexandre Dermine betreffende de toekomst van het Keymplein.
 
 

 

Document acties