Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad - 16 januari 2018

 
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19/12/2017.
 
2. Overheidsopdrachten (van 05/12/2017 tot en met 19/12/2017 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
3. Ter informatie – Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris bij toepassing van artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Modifications.
 
4. Uitrol van ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning) op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
 
5. Ratificatie een onderschrijvingsovereenkomst met de MIVB betreffende de uitreiking van MIVB- en MTB-jaarabonnementent tegen het gewestelijke tarief verminderd van de werkgeversbijdrage aan de personeelsleden van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde.
 
6. Herstructurering van de gemeentelijke scholen - overdracht op 01.09.2018 van de school Les Aigrettes naar de school Le Colibri.
 
7. Kerk St Hubert – Dringende dakinterventie - Goedkeuring toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 790/125-06 - Gunningsbedrag : 1.131,00 euros B.T.W. inbegrepen - Vastgelegd bedrag : 1.131,00 euros - Budget: 2017.
 
8. Woning Middelburgstraat 1ste links verdieping - Wijziging van het beheer van de dringende huisvesting - Opzeg van de overeenkomst met het OCMW en bepaling van de huurvoorwaarden.
 
9. Aantekening van een overeenkomst tussen de vzw GIAL, aanbestedende overheid, en de gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde.
 
10. Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het beleid van het college op het vlak van de handelsbevordering en de plaatselijke economie met betrekking tot het Keymplein.
 
11. Interpellatie van Mijnheer Philippe Desprez betreffende de situatie van de lokale winkels van het Keymplein.
 
12. Interpellatie met motie van Mijheer Michel COLSON betreffende de dringende oproep voor een gezin in nood in Watermaal-Bosvoorde
 
13. Interpellatie van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de ophaal van vuilniszakken in de Bosvoordsesteenweg tijdens de werken op school "La Futaie".
 
14.Interpellatie van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de participatie van de gemeente in de Europese projecten.
 
 

Document acties