Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad van 15 mei 2018

 
Agenda
Openbare zitting
 
Gemeenteraad van 15 mei 2018
 
1. Burgerinterpellatie betreffende de bouw van een stormbek begoniasstraat en Bien-fairestraat.
 
2. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 17 april 2018.
 
3. Overheidsopdrachten (van 01/04/2018 tot en met 30/04/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) - Levering van een webportaal voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking in crisissituaties (BE-Alert) - Overeenkomsten met het Crisiscentrum - Goedkeuring.
 
5. Gemeentelijke algemeen nood- en interventieplan - Voorafgaande overeenkomst met het contactcenter IPG Contact Solutions NV - Goedkeuring.
 
6. Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de gegevenscommunicatie tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Kruispuntbank van de voertuigen
 
7. Dienst Gemeenschapswachters - Goedkeuring van de overeenkomst met de Politiezone
 
8. Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel
 
9. Begrotingswijziging nr 1 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2018.
 
10. Herkenning van het Franstalige Cultureel centrum La Vénerie door de Fédération Wallonie Bruxelles in het kader van het decreet van 21 november 2013 met betrekking tot de culturele centra – gemeentelijk engagement voor de periode 2020-2025.
 
11. Reglement van ingebruikneming van het station van Watermaal –Wijziging van het tarief "tentoonstelling" (Artikel 2 - tarief n°2 - D : tentoonstelling)
 
12. Verdeling van de toelagen 2018 ten gunste van de jeugd verenigingen.
 
13. Toewijzingsreglement van gemeentelijke huisvestingen 2018 - Grondbedrijf - Gemeente eigendommen
 
14. Gemeenteverkiezingen van 14 oktober 2018 - Vaststelling van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus.
 
15. Motie ter ondersteuning van de oproep van de beweging #1bru1stem ter verlening van stemrecht aan alle Brusselaars bij de gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019, ingediend en ondertekend door Mevrouw Odile Bury en medeondertekend door de heren Michel Kutendakana, Roland Maekelberg en David Leisterh.
 
16. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende het vertrek van verschillende handels op de Aartshertogenlaan en in de Achtwijk.
 
17. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende de oproep aan derde-investeerders in projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie van infrastructuren of gebouwen.
 
18. Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende de veiligheid van voetgangers in de nabijheid van de bouwwerven.
 

TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGEN

Document acties