Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad van 17 april 2018

Gemeenteraad van 17 april 2018
 
Agenda

 Openbare zitting

 
1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20.03.2018.
 
2. Gemeentelijk handvest voor de integratie van mensen met een handicap - Verslag aan de Gemeenteraad.
 
3. Overheidsopdrachten (van 06/03/2018 tot en met 30/03/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
4. Vervanging van een lid van rechtswege bij de vzw "Maison des Jeunes".
 
5. Overeenkomst van onzekere bezetting betreffende de GSM antennes ORANGE BELGIUM op de Sint-Hubertuskerk.
 
6. Overeenkomst van onzekere bezetting betreffende de GSM antennes PROXIMUS op de Sint-Hubertuskerk.
 
7. OCMW – Begroting 2018 – Begrotingswijziging n°1 - 21.02.2018-A-0004
 
8. Financiering van de buitengewone begroting 2018 - Vaststelling van de te lenen bedragen.
 
9. Proces-verbaal van het nazicht van de gemeentekas op 31 december 2017 .
 
10. Franstalige bibliotheken – Bijwerking van de overeenkomst houdende het netwerk « gemeenschappelijke catalogus » tussen de bibliotheken van Etterbeek-Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde
 
11. Rooilijnsplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis”. Voorlopig aanneming.
 
12. Overeenkomst COGENERIS in het kader van het project Aartshertogen Noord – Giervalken .
 
13. Overeenkomst JEST in het kader van het project Aartshertogen Noord – Giervalken
 
14. Verdeling van de toelagen 2018 ten gunste van de sport verenigingen - 32.240,- € artikel 764/332.02.
 
15. Interpellatie van Martine Payfa betreffende de bouwplaats Aartshertogen-Zuid.
 
16. Interpellatie van Jos Betrand voor de gemeenteraad evaluatie van de werking van de grondregie.
 
17. Interpellatie van Jos Bertrand betreffende "territoires de la mémoire".
 
18. Interpellatie van Philippe Desprez betreffende de follow-up die moet worden gegeven na de goedkeuring van het busplan dat op 23 maart is aangekondigd.
 
19. Interpellatie van Didier Charpentier betreffende het oproep voor een aanvraag van een pedagogisch adviseur in het kader van het «Pilot Plan».
 
20. Interpellatie van Michel Kuntendakana betreffende de vordering van een deel van het lege gebouw van 80.000 m² van de Vorstlaan om humanitaire redenen en huisvesting voor daklozen.
 
21. Interpellatie van Michel Kutendakana betreffende de evolutie van de huurrotatie in de woningen van Grondregie in de afgelopen jaren.

 

TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGEN

Document acties