Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeenteraad van 20 februari 2018

 
Agenda - Openbare zitting
 
1 Burgerinterpellatie betreffende "Watermaal-Bosvoorde Gastvrije Gemeente".
 
2 Interpellatie van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende de participatie van de gemeente in de Europese projecten.- uitstel van 16/01/2018
 
3 Goedkeuring van de notulen de van de zittingen van 16 en 23/01/2018.
 
4 Uitrol van ANPR-caméra's (automatische nummerplaatherkenning) op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde - Wijziging van een vestigingsplaats.
 
5 Overheidsopdrachten (van 22/12/2017 tot en met 30/01/2018 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
6 Huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad - Wijzigingen.
 
7 Toepassing op het "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Watermaal-Bosvoorde» van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
8 Toepassing op de V.Z.W. "La Vénerie, centre culturel francophone de Watermael-Boitsfort" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
9 Toepassing op de V.Z.W. "Sportwarande der Drie Linden" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
10 Toepassing op de V.Z.W. " Vereniging voor Handelsbevordering van Watermaal-Bosvoorde" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
11 Toepassing op de V.Z.W."Vivre Chez Soi" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
12 Toepassing op de V.Z.W. « Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort » van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2018.
 
13 Toepassing op de V.Z.W."Wabo" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen – Subsidie 2018.
 
14 Toepassing op de V.Z.W. "Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht" van artikel 4 van de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Subsidie 2018.
 
15 Overeenkomst betreffende het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017 betreffende de toekenning van bijzondere subsidies in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 voor het jaar 2017 - Subsidie aan het OCMW van Watermaal-Bosvoorde over te dragen.
 
16 Reglement betreffende de schoolcomités.
 
17 School “Sapinière” – Oude conciergewoning – Dringende vervanging ketel - Goedkeuring toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - Artikel : 7221/724-60 – Bedrag : 5.000,00 met BTW - Gunningsbedrag : 4.985,18 euros B.T.W. inbegrepen - Vastgelegd bedrag : 5.000,00 euros - Budget: 2018
 
18 Scholen - sanitaireplan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 7210/724-60 (125.000,00 euros BTW incl) en 7221/724-60 (50.000,00 euros BTW incl.) – Totale bedrag : 175.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2018
 
19 Oprichting van een nieuw speelplein in Logis-Floréal – Overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de C.H.V. Le Logis-Floréal
 
20 Verkiezingen.-Vernietiging van het oud electronisch stemmateriaal.
 
21 Interpellatie van Mw Martine PAYFA betreffende het opgeven door het Schepencollege.van het herinrichtingproject van het Keymplein
 
22 Motie ingediend door Dhr Hugo PERILLEUX-SANCHEZ tegen de privatisering van Belfius Bank en de ontwikkeling van haar activiteiten ten dienste van de plaatselijke overheden, het verenigingsleven en de plaatselijke economie
 
23 Motie ingediend door Mw Ferretti en Bury en Dhr Maekelbergh en Kutendakana, mbt het wetsontwerp betreffende de machtiging tot woonstbetreding.
 
24 Interpellatie de heer Jos Bertrand betreffende de beslissing van het college m.b.t. de heraanleg van het Keymplein.
 
25 Interpellatie van de heer Jos Bertrand betreffende de promotie en de informatie van de inwoners over het onderwijs in onze gemeente.
 
26 Interpellatie van de heer Philippe DESPREZ betreffende de communicatie van het College over de renovatie van het Keymplein - burger inbreng en reoriëntatie van het project - Gemeenteraad van 20/02/2018.
 
27 Interpellatie van de heer Jos Bertrand betreffende de leegstaande woningen/panden in de gemeente
 
28 Motie ingediend door Mw Odile Bury, de heer Michel Kutendakana, de heer Michel Colson, de heer Roland Maekelbergh en de heer David Leisterh betreffende "Watermaal-Bosvoorde Gastvrije Gemeente".
 
29 Interpellatie van de heer Michel Kutendakana betreffende het aantal gemeenteraadsleden te kiezen voor de gemeenteverkiezingen van october 2018
 

 

Document acties