Persoonlijke hulpmiddelen

De gemeenteraad

De Gemeenteraad vergadert in het algemeen iedere 3de dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, in de Gemeenteraadzaal van het Gemeentehuis (huishoudelijke reglement van de Gemeenteraad).

De datum van de volgende gemeenteraad zittingen :

 

De documenten van een toekomstige vergadering zijn zeven dagen voor de vergadering gepubliceerd.De zittingen zijn openbaar, behalve de gesloten zitting als het over personen beraadslaagt.

Deze termijn is identiek aan deze die door de Nieuwe Gemeentewet is voorgeschreven.

De documenten (agenda, beraadslaging, proces-verbalen)  van de gemeenteraad zijn vanaf nu hier beschikbaar

Voor de oudere proces-verbalen van de gemeenteraad, kunnen de inwoners een aanvraag indienen op het secretariaat,

T. 02.674.75.81 of T. 02.674.75.87

e-mail: secretariat@wb1170.brussels

 

Document acties