Persoonlijke hulpmiddelen

Het schepencollege

Olivier Deleuze

Mijnheer Olivier Deleuze - Burgemeester
Ambtenaar van de burgelijke Stand, verantwoordelijk voor Personeel, Preventie en Informatie-Communicatie, Vorming, DOAGM, I.D.P.B.
Kabinet van de Burgmeester
Antoine Gilsonpl., 1
1170 Brussels
T.:+32 2 674.74.10

odeleuze.bgm@wb.irisnet.be

Ontvangt zonder afspraak op woensdag van 16 tot 18u, uitgezonderd gedurende de schoolvakanties.

alain wiard

Mijnheer Alain Wiard
Schepen van Financiën, Erediensten, Toezicht op het O.C.M.W, en Jurisische zaken

Hooghuis - eerste verdieping
Antoine Gilsonpl , 2
1170 Brussels
Tél.: +32 2 674.74.04
Fax: +32 2 674.74.25

awiard@wb.irisnet.be

Anne Depuydt

Mevrouw Anne Depuydt
Schepen van Cultuur, Onderwijs, Internationale Solidariteit, Patrimonium en Vroege Kinderjaren.

Gemeentehuis
Antoine Gilsonpl , 1
1170 Brussels
Tel.: +32 2 674.74.05
Fax: +32 2 672.52.19
adepuydt@wb.irisnet.be

cecile van hecke

Mevrouw Cécile Van Hecke
Schepen van Openbare Werken, Netheid, Groene ruimten, openbare plantsoenen en Sociaal Leven

Hooghuis, derde verdieping
Antoine Gilsonpl , 2
1170 Brussels
Tel.: +32 2 674.75.49
Fax: +32 2 672.52.19
cvanhecke@wb.irisnet.be

Tristan Roberti

Mijnheer Tristan Roberti
Schepen van Stedenbouw, Leefmilieu, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Duurzame ontwikkeling, Hygiëne en Jeugd
Hooghuis, eerste verdieping
Antoine Gilsonpl , 2 1170 B.
Tél.: +32 2 674.74.06
Fax: +32 2 674.74.25
troberti@wb.irisnet.be

Jean Manuel Cisey

Mijnheer Jean-Manuel Cisey
Schepen voor Economische Zaken en Europese Relaties

Gemeentehuis
Antoine Gilsonpl., 1
1170 Brussels
Tél.:+32 2 674.74.02
Fax: +32 2 672.52.19
jmcisey@wb.irisnet.be

Benoit Thielemans

Mijnheer Benoît Thielemans
Schepen van Energie, huisvesting en Informatica

Hooghuis
Antoine Gilsonpl , 2
1170 Brussels
Tél.: +32 2 674.75.85
Fax: +32 2 674.74.25
bthielemans@wb.irisnet.be

Jan Verbeke

Mijnheer Jan Verbeke
Schepen van Bevolking, Sport en Gezondheid

Gemeentehuis
Antoine Gilsonpl., 1
1170 Brussels
Tél.:+32 2 674.75.48
Fax: +32 2 672.52.19

jverbeke@wb.irisnet.be

David Leisterh
Voorzitter van de OCMW

Ottervangerstraat 69
T. 02.663.08.20
dleisterh@wb.irisnet.be

 

Document acties