Persoonlijke hulpmiddelen

Bouw van een stormbekken – Informatievergadering in het kader van het openbaar onderzoek.

Mevrouw, Meneer,

In het kader van het gewestelijk Regenplan en de strijd tegen overstromingen, is de BMWB (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) belast met de bouw van een nieuw stormbekken dat ondergronds zal worden gebouwd in Tenreuken.

Zoals de rode affiches in uw wijk het reeds vermelden, is er momenteel een openbaar onderzoek lopende, sinds 6 november tot 5 december 2017.

Met het oog op de presentatie van het project en om uw vragen te beantwoorden, organiseert de Gemeente een informatievergadering op dinsdag 28 november 2017 om 19u15 in de Raadzaal van het Gemeentehuis (Antoine Gilsonplein, 1 – 1170 Brussel).

De avond zal worden geanimeerd door een vertegenwoordiger van de BMWB. Indien u niet aanwezig kunt zijn, bezorg dan uw vragen per mail, ze zullen worden besproken tijdens deze vergadering.

In de hoop u op 28 november te ontmoeten, Mevrouw, Meneer, verblijven wij intussen met de meeste hoogachting.

 

Document acties