Persoonlijke hulpmiddelen

Inrichtingen van kruispunten in de zone 30 KM/U

Wij hebben het genoegen u aan te kondigen dat het Gemeentebestuur inrichtingswerken van kruispunten in de zone 30 km/u, van de Kwartellaan en de Berensheide, van de Silfenlaan en de Berensheide inclusief twee verkeersdrempels in de Kwartellaan.

De werf start op 13/11/2017 en zal (behoudens slechte weersomstandigheden) 60 werkdagen duren.

Tijdens de werf zal een gedeeltelijk toegangsverbod en een tijdelijk parkeerverbod gelden in de zones waar de werken aan de gang zijn.

Wij blijven ter uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en verzoeken u ons te willen verontschuldigen voor de ongemakken die zich , ondanks al de genomen voorzorgen, kunnen voordoen door de uitvoering van deze werken.

U kan contact nemen met de beheerder van de werf van de gemeentelijke diensten, M. El Hajjami (02/674.75.45) of de aannemer, EUROVIA (02/370.64.50).

Document acties