Persoonlijke hulpmiddelen

Opzetten van verkeersdrempels in Kwaterllaan nr.30 en nr. 64.

Mevrouw, Mijnheer,


Wij hebben het genoegen u aan te kondigen dat het Gemeentebestuur inrichtingswerken van verkeersdrempels in Kwartellaan tegenover nr. 30 en nr. 64 zal uitvoeren.

De werf start op 14/05/2018 en zal (behoudens slechte weersomstandigheden) 2 x 21 dagen duren.

Tijdens de werf zal een gedeeltelijk toegangsverbod en een tijdelijk parkeerverbod gelden in de zones waar de werken aan de gang zijn.

Wij blijven ter uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en verzoeken u ons te willen verontschuldigen voor de ongemakken die zich, ondanks al de genomen voorzorgen, kunnen voordoen door de uitvoering van deze werken.

U kan contact nemen met de beheerder van de werf van de gemeentelijke diensten, M. El Hajjami (02/674.75.45) of de aannemer, EUROVIA (02/370.64.50).

Document acties