Persoonlijke hulpmiddelen

Werken in de Terhulpensesteenweg

Sommigen onder u stellen zich vragen bij het vervolg van de wegeniswerken in de Bezemhoek, willen wij u een aantal antwoorden en wat meer informatie bezorgen.

De intercommunale Hydrobru/Vivaqua heeft al aanzienlijke sanerings- en renovatiewerken uitgevoerd aan de riolering in de Terhulpsesteenweg. Dat is goed nieuws, ook al hebben de bewoners veel overlast moeten verdragen.  Na deze werkzaamheden plant Sibelga ook de vervanging van de openbare verlichting in de hele buurt. De werking ervan is vastgelegd in een verlichtingsplan. De Gemeente heeft zich er dan weer toe verbonden om een gedeelte van de steenweg volledig te vernieuwen (vanaf het begin van de buurt tot het eerste kruispunt met Heiligenborre). Sommige bewoners hebben daaraan meegewerkt, waarvoor dank. Dankzij hun opmerkingen en betrokkenheid hebben we deze werken zo goed mogelijk kunnen plannen. We hadden gehoopt deze werken in het jaar 2016 nog te kunnen realiseren maar dat zal niet meer lukken.

De benodigde budgetten zijn nochtans beschikbaar (550.000 €) en ook de aannemer werd aangesteld. Maar door de werkzaamheden die momenteel door de intercommunale Sibelga worden uitgevoerd op de Vorsterielaan (vervangen gasleidingen in het Zoniënwoud) en de bijkomende werken die Sibelga en Telenet in uw wijk voorzien, moeten wij onze gemeentelijke werkzaamheden met enkele maanden uitstellen en op de planning voor de volgende lente plaatsen.

Document acties