Persoonlijke hulpmiddelen

De komende rommelmarkten

Rommelmarkten : agenda en reglement

Zoals elk jaar verlevendigen de vele rommelmarkten de wijken in de komende maanden.

Een nieuw reglement zal vanaf 1 juli 2019 van kracht worden, dus niets verandert voor de rommelmarkten van juni.

Voor alle informatie omtrent dit nieuwe reglement, kan u terecht op onze site www.watermaal-bosvoorde.be

Bovendien zal een alle-bussen met de nuttige informatie verspreid worden enkele weken voor elke rommelmarkt aan de inwoners van de betreffende wijk.


De kalender:

  • 2 juni : Wiener – Middelburg
  • 8 juni : Hertog – Vink
  • 15 juni :  Bezemhoek
  • 25 augustus : Aartshertogen
  • 1 september : Drie Linden
  • 8 september : Keym
  • 14 september : Arcaden – Visé
  • 6 october : Dries – Eland
Geen verandering van de uren : de rommelmarkten gaan door van 8u tot 17u of 18u (volgens de wijken).

Het plaatsen op de rommelmarkt is toegestaan vanaf 6u. De auto’s moeten de zone van de rommelmarkt verlaten hebben ten laatste om 8u en de plaatsen moeten ten laatse één uur na het einde van de rommelmarkt vrijgemaakt zijn.

Informatie : dienst Economisch Leven, T. 02 674 75 35 commerce1170@wb1170.brussels

Document acties