Persoonlijke hulpmiddelen

Eindelijk gaat de renovatie van de Terhulpsesteenweg van start

De werken aan de Terhulpsesteenweg tussen de Kasba (vijvers van Bosvoorde) en het kruispunt met Heiligenborre (voor de school La Sapinière) beginnen op 15 mei. Deze lang verwachte renovatie werd meerdere keren uitgesteld omdat tijdens de zomer in het Zoniënwoud de gasleidingen werden vervangen en nu meer recent Proximus en Sibelga aan de slag moesten.

In praktijk betekent dit dat de werken – die 100 werkdagen zouden duren (juli en weersomstandigheden uitgesloten) – in verschillende fases verlopen. De eerste fase begint aan de Terhulpsesteenweg langs de kant van de Kasba.  Elke fase bestaat uit volledige afbraak en renovatie van gevel tot gevel. In augustus is het de beurt aan het kruispunt met Heiligenborre, omdat de school La Sapinière dan nog niet open is en zo de verkeershinder bij het af- en aanrijden naar de school beperkt blijft.

Dienst Openbare Werken, T. 02.674.74.08 - werken1170@wb.irisnet.be

Document acties