Persoonlijke hulpmiddelen

Gemeentelijk huisvestingsplan: infovergaderingen

De gemeente Watermaal-Bosvoorde voert een Gemeentelijk Huisvestingsplan uit waarvoor de BGHM werd gevraagd om met het Gewestelijk Huisvestingsplan het project « Aartshertogen Noord -Giervalken » uit te voeren: ongeveer 65 woningen waarvan twee gemeenschapswoningen (La Reliance en Cogeneris-Archiducs) en een co-workingruimte.

Aan de architectuuropdracht wordt een stedenbouwkundige studie van de Aartshertogenwijk gekoppeld om voorstellen te doen over mobiliteit en bereikbaarheid en om een haalbaarheidsstudie (bouwhoogten en aantal woningen) op het zogenaamde « Kwartel Regie-perceel ».

Bovendien besliste de gemeente om de wijk « Kwartel Regie » in te voegen in haar Huisvestingsplan dat door het Woningfonds wordt ontwikkeld.

INFORMATIEVERGADERING

DINSDAG 30 MEI 2017 van 20 tot 22 u.

Parochiezaal Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Aartshertogenlaan 68 in 1170 Watermaal-Bosvoorde

1) Aartshertogen Noord –Giervalken (BGHM)

Tijdens deze eerste informatieavond worden het programma, de context van het project en de voorafgaande studies en de modaliteiten voor deelname gepresenteerd. Daarna volgt een vragen-en-antwoordenronde. De bedoeling van deze vergadering is de bewoners voor te bereiden op de participatieve workshops, die de week nadien zullen doorgaan (inschrijven verplicht).

2) Kwartel Regie (Het Woningfonds)

Tijdens deze eerste informatieavond wordt de context van het project gepresenteerd.

PARTICIPATIEVE WORKSHOP

DONDERDAG 8 JUNI 2017 van 20 tot 22 u.

Gemeentelijke school Le Karrenberg

François Ruytinxstraat, 31 in 1170 Watermaal-Bosvoorde

Tijdens de participatieworkshop wordt nota genomen van de aanbevelingen van de bewoners ter attentie van de toekomstige ontwerpers van het project « Aartshertogen Noord – Giervalken ». Voor zijn project « Kwartel Regie » zal het Woningfonds een participatieworkshop organiseren.

Inschrijvingen of 010/45.06.04

 

Andere info 

  • Passifwoningen te Kwartelparticipatieve workshop, 15 juni, van 20 tot 22 u. Gemeentelijke school Le Karrenberg, François Ruytinxstraat, 31 in 1170 Watermaal-Bosvoorde - Inschrijvingen of 010/45.06.04
  • Voorontwerp Sint-Hubertuskerk, 29 juin, 20u, Hooghuis

Document acties