Persoonlijke hulpmiddelen

Gezondheid, een zaak van iedereen !

De dienst Gezondheid organiseert binnenkort twee conferenties. De eerste behandelt euthanasie en de tweede gaat over de rechten van de patiënt.

Euthanasie, met volledige kennis van zaken

Het aantal verzoeken om euthanasie neemt toe. Toch blijft dit een moeilijke beslissing en een zware begeleiding... Hoe reageren op de eisen van de naasten? Wat zijn de medische voorwaarden om in aanmerking te komen voor euthanasie? Wat zijn de alternatieven? Euthanasie is ook een gewetenskwestie voor artsen en paramedici, patiënten en familieleden...

 

Om dit onderwerp zonder taboes te bespreken, organiseren de dienst Gezondheid en de GAVS op 25 april een conferentie in het Hooghuis. De twee gastsprekers zijn de theoloog Gabriel Ringlet, bekend om zijn investering in end-of-life care en Dr. Dominique Lossignol, hoofd van de dienst Supportieve en Palliatieve Zorgen van het Jules Bordet Instituut.

Inlichtingen:

  • Datum: 25 april 2018 – 20 u
  • Hooghuis (Antoine Gilsonplein, 2)
  • Vrije toegang, reserveren nodig op  sante1170@wb.irisnet.be – 02/674.75.17

 

Patiënten, ken uw rechten

Sinds 2002 heeft België een wet betreffende de rechten van patiënten. Deze wet beschrijft de kenmerken van de relatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar en heeft tot doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Met deze wet worden in slechts één wetstekst de fundamentele rechten van de patiënt opgesomd, het bijhouden van en de toegang tot het patiëntendossier is verduidelijkt en er wordt bepaald welke persoon of personen patiënten kunnen vertegenwoordigen die niet in staat zijn hun rechten zelf uit te oefenen. Op 3 mei zal Dr. Didier Piquard, in het station van Watermaal, onze rechten als patiënt in detail beschrijven.

Inlichtingen:

  • Datum: 3 mei 2018 – 20 u
  • Station van Watermaal (Hakhoutlaan, 2-4)
  • Vrije toegang, reserveren aanbevolen op  sante1170@wb.irisnet.be – 02/674.75.17

 

 

Document acties