Persoonlijke hulpmiddelen

Richtplan van Aanleg : Herrmann-Debroux

Enkele strategische wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen de komende jaren ingrijpend veranderen. Om de ontwikkeling van deze wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perspective.brussels (Brusselse gewestelijke administratie bevoegd voor territoriale ontwikkeling) opgedragen* om Richtplannen van aanleg (RPA) te ontwikkelen. Een stand van zaken en de grote uitdagingen voor de eerste 10 ontwerpen werden voorgesteld aan het publiek. RPA Delta-Herrmann-Debroux heeft gevogen voor onze gemeente. 
 

Samenvattende nota 

Deze nota is een samenvatting van de volgende elementen : presentatie van de perimeter, diagnose-elementen, uitdaging en doelstelling van het ontwerp van RPA.

 

Ministeriële besluiten

Hier vindt u de ministeriële besluiten betreffende de uitwerking van de verschillende RPA's, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

Contacten

postadres: perspective.brussels, Departement Stratégie, Naamsestraat 59, 1000 Brussel 
voor bijkomende informatie, het maken van een afspraak (mogelijk op donderdagen tussen 17u en 19u), of uitnodigingen voor de informatiemomenten en participatieve bijeenkomsten: www.perspective.brussels

 

 

Document acties