Persoonlijke hulpmiddelen

Indonesië 12-12

Consortium 12-12 lanceerde een campagne om de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Indonesië te helpen via de bankrekening BE19 0000 0000 1212.
Consortium 12-12 is een platform dat 7 grote ngo's samenbrengt die actief zijn op het gebied van humanitaire noodhulp. In het geval vaneen ramp of humanitaire crisis bundelen ze hun krachten
en lanceren samen een fondsenwervende campagneom de slachtoffers te helpen. De leden zijn Caritas International.be, het Rode Kruis, Handicap Intenational, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.
Samen om meer levens te redden.

Document acties