Persoonlijke hulpmiddelen

Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Keym - 8 september 2019

Vanaf 2 augustus 2019: enkel de inwoners van de site kunnen zich inschrijven aan deze rommelmarkt.
Vanaf 9 augustus 2019: uitbreiding van de inschrijving naar alle inwoners van de gemeente.
Vanaf 16 augustus 2019: eenieder die het wenst kan zich inschrijven.

Gelieve voornoemde kalender te respecteren voor de subcategorie waartoe u behoort.  Elk niet respect van deze zal tot gevolg hebben dat u niet weerhouden wordt.  Voor organisatorische redenen zullen de inwoners van de site van de rommelmarkt een standplaats kunnen betrekken voor hun eigen woning.  De andere deelnemers zullen de resterende plaatsen kunnen bezetten.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

 • Eugène Keymplein : voetgangerszone + parkeerplaatsen ;
 • Bien-Fairestraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan het kruispunt met de Toeristenstraat;
 • Théophile Vander Elststraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan het tankstation OCTA+;
 • de parking die zich aan het begin van de Kolonialelaan;
 • Toeristenstraat (hele straat);
 • Begoniastraat (hele straat) ;
 • Winterkoninkjesstraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan numero 15;
 • Bosrechterstraat : van numero’s 12 tot 48.

 

Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15,- € betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 10,- € verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde en volgende kalender respecteerde :

 • U woont op de site van de rommelmarkt zelf : betaling van de waarborg ten laatste op 9 augustus 2019;
 • U woont in de gemeente : betaling van de waarborg ten laatste op 16 augustus 2019;
 • U woont niet in de gemeente : betaling van de waarborg EN van het  “standplaatsrecht” ten laatste op 23 augustus 2019.

 

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.

 

 

IK WOON :

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.