Persoonlijke hulpmiddelen

Muziek op school

Een jaar geleden werd er een werkgroep voor het integreren van cultuur in het onderwijs opgericht. Actoren uit de culturele en opvoedkundige wereld van de gemeente leerden mekaar kennen, wisselden ervaringen uit … met het doel gemeenschappelijke projecten op te richten.

Het labo Cultuur/School brengt een twintigtal personen bijeen: onderwijspersoneel, schooldirecteuren, vertegenwoordigers van de buitenschoolse diensten, onderwijs, het centrum voor lokale geschiedenis, cultuur, bibliothecarissen, animatoren van La Vénerie … Na een reeks gemeenschappelijke ontdekkingen, is nu het moment van samenwerking en nieuwe partnerships aangebroken.

Bij het begin van dit schooljaar zijn de scholen Karrenberg, Najaden en de muziekacademie met een gezamenlijk muziekproject gestart: ervoor zorgen dat alle leerlingen toegang tot muziek hebben en eenzelfde niveau bereiken. Het is bewezen dat muziekonderwijs een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van taal maar ook op de cognitieve, maatschappelijke en psychomotorische vaardigheden. Elk kind dat in Najaden of Karrenberg school loopt, zal een uur muziekonderwijs per week krijgen. Vanaf de kleuterklas maken ze kennis met verschillende soorten zang, ritme en diverse muziekinstrumenten.  Als afsluiter nemen alle leerlingen deel aan een gemeenschappelijk muzikaal oeuvre. Voor deze nieuwe opleiding werden twee halftijdse leerkrachten muziek aangesteld.

Er zouden nog meer gemeenschappelijke projecten volgen zoals praktijkuitwisselingen, een culturele week, de inrichting van de klaslokalen … 

Document acties