Persoonlijke hulpmiddelen

Neem deel aan de Gouden Bezem !

Van 15 september tot 6 oktober loopt in onze gemeente gedurende drie weken de netheidsactie. Een oproep aan alle inwoners om onze gemeente een grondige opruimbeurt te geven. Je kan alleen aan de slag gaan, maar ook in team, met mensen uit jouw gezin, school of sportclub, met je buren … We gaan op jacht naar papier, blikjes, sigarettenpeukjes en ander afval in straten of op groene ruimten. We kennen geen genade voor onkruid dat tussen de voetpaden tiert en, rond de stam van bomen planten we iets leuks … We halen onze burgerzin boven en door deze acties uit te voeren, zorgen we voor een prettig samenleven.  

Op 6 oktober sluiten we om 12.30 uur de gouden Bezem af met een gratis picknick en een food truck op het Aartshertogenplein. Alle deelnemers worden uitgenodigd om hun ervaringen uit te wisselen. Een feestelijke afspraak rond netheid. 

 

Laten we samen netheidsambassadeur worden! 

Hoe kunnen we deelnemen?

  1. Sluit u aan bij een van de netheidsacties die de gemeente of haar bewoners organiseren.
     
  2. Start zelf een netheidsactie en geef ons alle details door (datum, uur, beschrijving) met de volgende formulier.

 

Op de agenda:

 

 

Document acties