Persoonlijke hulpmiddelen

Voordracht rond Parkinson

In het kader van de 20ste verjaardag van de Parkinson-vereniging organiseren deze, op woensdag 3 mei 2017 te 18u30 in de Salons van het Hooghuis, een voordracht rond deze ziekte.

Teneinde de patiënt beter te kunnen helpen zal de neuroloog Jean-Emile Vandereyden ons wegwijs maken in de mechanismen van deze ziekte.

Na de ziekte van Alzheimer is Parkinson de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte waarmee 5% van de 70 plussers geconfronteerd worden.  Het integreren van deze ziekte is complex want men moet deze ziekte niet enkel herleiden tot de gekende motorische kenmerken.  De niet motorische kenmerken van deze ziekte zijn net degene die de zieken het meeste hinderen.

De neuroloog Jean-Emile Vandereyden zal proberen de ziekte te ontrafelen en ons zo toelaten om de patiënt beter te kunnen helpen.  Deze voordracht zal verdergezet worden met een moment van uitwisseling van ervaringen en informatie.

Indien de deelname gratis is, vragen wij toch om voorafgaandelijk in te schrijven via info@regardsdeparkis.be

(gelieven het aantal gewenste plaatsen aan te geven, evenals naam / voornaam / beroep / organisatie).

Document acties