Persoonlijke hulpmiddelen

WK voetbal op groot scherm !

Na de overwinning tegen Japan, moeten we nu tegen Brazilië spelen in kwartfianles ! We verwelkomen opnieuw iedereen om onze Belgen aan te moedigen op het Payfa-Fosséprezplein waar de match op groot scherm zal uitgezonden worden. U moet genoeg tijd voorzien om de ingangscontrole door te staan en een deftige plaats te vinden (vorige keer was er zo veel volk dat we de ingang voor sommigen hebben moeten weigeren). We herinneren u eraan om geen metalen objecten of blikjes mee te nemen. Het zal verboden zijn om zowel drinken als voedsel naar binnen te brengen. Het is ook aangeraden om je step of skateboard thuis te laten. GEEN RUGZAKKEN DEZE KEER AUB !

Kom je passie voor voetbal delen op het Payfa-Fosséprez plein met de rechtstreekse uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels op een reuzenscherm.

De gemeente en de vzw Watermaal-Bosvoorde in Open Lucht organiseren met de hulp van verschillende handelaars en de politie, de heruitzending van de kwartfinale tegen Brazilië.

Kalender van de wedstrijden van de Belgen

 • 18 juni 17 u: België - Panama
 • 23 juni, 14 u: België - Tunesië
 • 28 Juni, 20 u: België - Engeland
 • 2 juli, 20 u: België - Japan 
 • 6 juli, 20u: België - Brazilië

 

Een prachtig feestelijk moment in Watermaal-Bosvoorde om naar uit te kijken!

 

We need you !

Er zullen verschillende veiligheidsmaatregelen worden getroffen en om toegang tot de perimeter te krijgen, moet men eerst door een controle. De gemeente is daarvoor op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerd? Bied uw diensten aan via het e-mailadres events@wb.irisnet.be.
 

Nadere inlichtingen 
 

De volgende maatregelen werden getroffen om de veiligheid van het publiek maximaal te waarborgen

Veiligheidsperimeter

 • het Andrée Payfa-Fosséprez plein zal volledig gesloten zijn voor het verkeer alsook het parkeren en dit vanaf 4 uur voor het begin van elke match;
 • de volgende toegangen zullen door middel van versperringen gesloten zijn:
  • Ministerstraat (ter hoogte van de Oxfam winkel)
  • Gilson plein (langs het Gemeentehuis)
  • Payfa plein (tussen het Gemeentehuis en het Jeugdhuis)

 

Toegangscontrole

 • de toegang van het publiek (PBM ingesloten) zal alleen door een veiligheidssas gebeuren dat tussen het Gemeentehuis en het Jeugdhuis zal worden geplaatst.
 • Een bewonerstoegang zal via Ministerstraat/Major Brückstraat worden geplaats alleen toegankelijk voor de bewoners in bezit van een bewonerskaart.
 • De toegang tot de site zal geweigerd worden aan personen in bezit van:
  • alcoholische dranken.
  • elk voorwerp dat als projectiel (glazen, blikjes, glas flessen, kruiken, blikjes, dozen in metaal, enz) kan dienen.
  • elk wapen of gevaarlijk voorwerp, scherp of verwondend.
  • elk voorwerp dat de openbare orde zou kunnen verstoren, de veiligheid van anderen in gevaar brengen/of schade aanbrengen aan goederen of personen;
  • elk pyrotechnisch voorwerp.
  • elk hulpmiddel dat geluidshinder kan veroorzaken (zoals autohoorn met drijfgas, vuvuzela…).
  • dieren, behalve uitdrukkelijke vergunning.
 • Met als opzet, het binnensmokkelen van wapens of andere gevaarlijke objecten te voorkomen, zal iedereen die toegang wil tot de site, worden onderworpen aan een oppervlakkige controle van de kleding. Deze controle is vrijwillig, elke burger kan weigeren zich eraan te onderwerpen. In dit geval wordt hem de toegang geweigerd.

 

Dienstregeling

 • De toegang van het publiek zal 2:00 u voor het evenement worden toegestaan.
 • De gelegenheid drank- en voedsel bedelers binnen de perimeter zullen vanaf het eind van elke match moeten sluiten.
 • Het schoonmaken zal de volgende ochtend plaatsvinden voor de matchen die ’s avonds gespeeld worden en dezelfde avond voor de matchen die tijdens de dag plaatsvinden.
 • De site zal terug vrij worden gemaakt voor het parkeren en het verkeer eens dat het op orde stellen en het schoonmaken van de plaats beëindigd is, behalve tegenbericht van de Politie.

 

Verkoop van drank of voedsel

 • De verkoop van drank of voedsel op de openbare ruimte zal worden verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
 • Hun verkoop in glazen recipiënten (flessen) of in metaal (blikjes) zal strikt verboden zijn. Dit geldt eveneens voor de handelaars gelegen binnen de perimeter, behalve als de consumptie ervan gebeurt binnen de perimeter.

 

Wij zijn er ons van bewust dat dit evenement een impact zal hebben op de rust van de buurtbewoners en danken u van tevoren voor uw begrip.

 

 

 

Document acties