Persoonlijke hulpmiddelen

Woorden-Beelden van 8 tot 23 september

Woorden en beelden, een te exploreren en te ontwikkelen wereld…

Wat begrijpen we onder Woorden-Beelden ?  

Het betreft hier de relatie die woorden kunnen hebben met beelden of beelden met woorden. De ene kan de andere ondersteunen en/of versterken.  Wij denken hierbij aan illustraties bij teksten. Maar woorden kunnen ook beelden worden. Beelden kunnen ook aanleiding geven van geschriften. Beelden kunnen ook schriften vervangen. We denken ook aan het vastleggen van woorden als nieuwe beelden.

Een veelheid van artistieke benaderingen zullen te zien zijn zowel in de salons als de stallingen van het Hooghuis !

Infos 

Hooghuis en stallingen (Gilsonplein 2 & 6)

  • van 8 tot en met 23 september,
  • woensdag – zaterdag van 13 tot 18 uur, 
  • op zondag van 10 tot 16 uur,
  • op zondag 16.09, van 10 tot 18 uur.

Dienst Cultuur, T. 02.674.75.07, cultuur1170@wb.irisnet.be

 

Document acties