2. met betrekking tot de organisatie van rommelmarkten op het gemeentelijke grondgebied.pdf