4. Reglement voor de bezetting en de huurprijzen van de lokalen « Hondenberg ».pdf