GAVS: notulen vergadering 28 maart 2014

Aanwezig:
M. DELEUZE (waarnemend lid van rechtswegen van de GAS, cf. Art. 14 van het reglement van inwendige orde).
Mevrouw BREBART, LAUWERS, LESLAU, SEGERS, VANDER SMISSEN,
MM. DEWINT, JONCKHEERE, KERREMANS, LEROY, VAN HEDDEGEM.

Verontschuldigd:
Mevrouw VANDER ROY, DUPAIX, WOUTERS
M.FONTAINE
Doelstellingen van deze eerste ontmoeting:
• de leden stellen zich voor,
• taken van de GAVS,
• te behandelen onderwerpen,
• werkwijze,
• ondersteuning aangeboden door de Gemeente.
De Burgemeester, M. DELEUZE, opent de vergadering en dankt alle aanwezige personen. Hij herinnert aan de belangrijkste objectieven van de GAVS: dienst doen als schakel tussen het College en de senioren om de verbeteringen te identificeren die meer in het bijzonder de senioren aanbelangen en zo goed mogelijk inspelen op hun behoeften.
Elk lid stelt zich voor, met klemtoon op de motivatie en de specifieke eigenschappen die aan de groep worden aangeboden.
Een eerste tafelronde brengt 2 belangrijke thema’s aan het licht: mobiliteit (de toestand van de voetpaden, de moeilijkheden om zich met een caddie te verplaatsen, het anarchistische inpalmen van voetpaden door signalisatiepalen, enz.) en woning voor senioren in de nieuwe wijken in constructie – Aartshertogen, Kwartels –, of in transformatie – St-Hubertus kerk -, of in rehabilitatie zoals de huizen in tuinwijk “Le Logis”, enz.
De Burgemeester verduidelijkt, dat de Gemeente aan de GAS graag logistieke ondersteuning wil leveren (vergaderzaal, artikel in de 1170, middelen om het nieuwe organisme bekendheid te geven, enz.).

Ten slotte, verkiest de eerste Raad eensgezind Mevr. VANDER SMISSEN als Voorzitster en M. DEWINT als Secretaris.
De volgende vergadering vindt plaats vrijdag 20 juni om 10u30 in de Raadzaal, met op de agenda de thema’s Woning en Mobiliteit.
Elk lid wordt verzocht aandachtspunten voor deze thema’s mee te brengen.
Er wordt ook overwogen commissies op te richten die een maal per maand vergaderen om de 4 statutaire vergaderingen voor te bereiden.