Notulen van de vergadering van 18 september 2018

Aanwezig: Mevr. van HECKE et M.. O. DELEUZE et D. LEISTERH Aanwezig: , volwaardige leden
Mevr. en M.M-P. BRAQUET, F. BREBART, S. CARBONNELLE, V. CARDYN, A-M CHAIDRON, A. SEGERS, J. STRAUVEN, J. VAN DEN BROEK, R. VAN DER MEEREN, J.VANDER SMISSEN, P. VAN HEDDEGEM, F. VERHULST.
Verontschuldigde: M.Th Jonkheere
Punt 1: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19 juni 2018
De notulen werden unaniem goedgekeurd
Punt 2: Hervatting van de computercursussen
Betreffende de Caban* (*Collectief van Brusselse Digitale Toegankelijkheidsactoren), wees Jacques erop dat het voorstel van Guillaume de Villers de Raad niet bijzonder bezighoudt. Het lijkt er echter op dat de gemeente in deze kwestie waarschijnlijk een partner zal zijn. De burgemeester zal hierover contact opnemen met Madame De Grave.
Punt 3: focusgroepen
Stan deelde de CCCA mee dat de 4de sprekerstafel in oktober 2018 zal worden gehouden.
In de loop van de maand oktober zal Robert zijn communicatievoorstel hervatten en zal de groep van assistenten opnieuw bijeenkomen voor de volgende vergadering.
Punt4: Punt 4: Conferentie over "Preventie en veiligheid":
Josiane ontmoette de heer Luc STORMS om de conferentie "Preventie en Veiligheid" te organiseren. Het vinden van een spreker die in staat is om technische oplossingen te formuleren was geen probleem. Aan de andere kant, met betrekking tot de presentatie van de psychologische gevolgen, was de zoektocht naar een spreker veel moeizamer.
Luc STORMS komt uiteindelijk met een lid van de politie die gespecialiseerd is in stressmanagement na agressie.
Paul noemde andere sprekers op die bij dit project betrokken zouden kunnen zijn.
Voor de productie van de posters bleek dat de heer Jan De PAEPE weinig tijd had. Om deze situatie te verhelpen, zal mevrouw Van HECKE een ontmoeting hebben met mevrouw Valérie Van CAENEGHEM.
Josiane zal naar het kantoor van de commissaris gaan om het project af te ronden. Ze zal vergezeld worden door Françoise en misschien Marie-Paule.
Het werd afgesproken dat de conferentie zou plaatsvinden op 20/11 of 27/11 van 15.00 tot 17.00 uur.
Punt 5: Een nieuwe tekst voor onze map creëren
Aline, Véronique en Jacques zullen een nieuwe ontwerpmap aanmaken die zal worden voorgelegd aan de volgende vergadering.
Eerste suggestie: Gebruik de voorkant (voor de Franse versie) en de achterkant (voor de Nederlandse versie).
Punt 6: Onze relatie met WABO:
Annie stelt een bezoek aan de WABO voor. Bij deze gelegenheid zal de directeur worden gevraagd om ons kennis te laten maken met deze sociaal-culturele instelling.
Misschien een kans voor een toenadering?
De datum van 13/11 is vastgesteld voor de organisatie van deze vergadering.
Punt 7: Fysieke activiteiten:
De heer VERBEKE stelde een schema en activiteiten voor die niet lijken te voldoen aan de verwachtingen van de senioren.
Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om te sporten voor senioren.
Een negatief antwoord op het project "Sport" zal worden gestuurd naar de wethouder (Josiane).
De CCCA wacht op reacties op het artikel in het tijdschrift "1170" dat in zijn laatste editie de oprichting van een badmintonactiviteit voorstelde.
Punt 8: Diversen
1. Het verzoek om een ontmoetingsplaats werd vermeld. De kamer van de Logis aux 3 Tilleuls is voorgesteld, maar ook de kamer Clémentine bij de St. Clément kerk. De heer LEISTERH deelt de CACB mee dat binnen 5 jaar na de oplevering van de nieuwe OCMW-gebouwen in Heiligenborre een ontmoetingsplaats beschikbaar zou kunnen zijn.
2. Jos stelde voor dat de CACB binnenkort een ontmoeting zou hebben met mevrouw SEUTIN, directeur van "Vivre chez soi". Deze suggestie wordt in overweging genomen.
3. Jos wijst er ook op dat de "CAS" (Coordination of Senior Citizens' Associations) bijeenkomsten organiseert tussen KCCA's van verschillende gemeenten.
4. Voor de volgende legislatuur stelde mevrouw Van HECKE voor dat de CACB een lijst opstelt van de verschillende diensten die zij van de gemeente verwacht.