Notulen van de vergadering van 19 december 2017

 

Aanwezigen: M. O. DELEUZE, Mev C. van HECKE et M. D. LEISTERH, waarnemers van rechtswege, 

Heren et Dames. M- P. BRAQUET, F. BREBART, S. CARBONNELLE, V. CARDYN, A- M CHAIDRON, Th.  JONCKHEERE, A. SEGERS, J. STRAUVEN,  J. VAN DEN BROECK, R. VAN DER MEEREN, J. VANDER SMISSEN, P. VAN HEDDEGEM, F. VERHULST.

Verontschuldigden: (2) Mevrouw : A. LIENARD, M. POLET 

 

 Punt 1: Het P.V. van de statutaire vergadering van 19 december 2017 is aanvaard.

Punt 2: « Diagnostiek al stappend »  (F.VERHULST)

Dit is een initiatief, waarbij een kleine groep (in dit geval leden van de GAVS), een specifiek gedeelte van de gemeente grondig gaat observeren. Men bekijkt het ook vanuit de invalshoek van de ouderen dankzij foto’s, intervieuws en nota’s. Dit is geen sociologische benadering maar effectief veldwerk.       

François zal in één van de komende vergaderingen van de GAVS, meer in details uitleggen welke meerwaarde we uit dit initiatief, dat sommige Brusselse en Waalse gemeenten al toepassen, kunnen halen.

Punt 3: Overzicht van de GAVS in andere gemeenten (F.VERHULST)

François stuurt ons een overzicht van de bestaande GAVS in andere Brusselse gemeenten met een gedetailleerde weergave van de actieve, inactieve en slapende adviesraden. Dit overzicht vult aan bij dat van Josiane die vorig jaar werd uitgedeeld.

Punt 4: Artikel voor de « 1170 » : (J.VANDER SMISSEN)

DOR = Digitale openbare ruimte      Discussie betreffende infos over de DOR : Het zou handig zijn als men de term DOR beter omschrijft, wat het allemaal omvat en men zou ook voor iedere sessie het adres moeten vermelden.

Punt 5: FOBAGRA vzw. Strijd tegen de numerieke breuk (Th.JONCKHEERE)            

Er is een overeenkomst getekend door de schepene, de informaticadienst en de FOBAGRA voor een periode van 2 jaar : een budget van 6000,00 euros is toegekend voor 2017 en 2018.

Het budget van 2017 zal toegekend worden aan een cartografie van de DOR in Watermaal-Bosvoorde. Men moet hier wel bij vermelden dat de FOBAGRA werkt met alle gemeentelijke belanghebbenden maar dat de GAVS de eerste was. De FOGABRA stelt ook een coaching voor leerkrachten voor : 36 uur voor max 12 kandidaten. Zeer handig want onderwijs voor ouderen vraagt veel geduld en bijstand. Vervolgens stelt A.M. CHAIDRON een meer geïndividualiseerde methode met misschien thuislessen voor.

Punt 6: TAFELGESPREKKEN (S.CARBONNELLE)

Als opvolging op de tafelgesprekken over het intreden in rusthuizen, werd een zeer leerzame uitstap van het OCMW door de leden van de GAVS georganiseerd. Men plant om opnieuw een gelijkaardige uitstap te organiseren voor geïntresseerde senioren, een datum zal vastgezet worden met Mevrouw Piron en men zal 2 groepen voorzien. De GAVS heeft gebruik gemaakt van de kerstavond van het Hooghuis om hun rol te verduidelijken bij de gasten en om ze aan te sporen om deel te nemen aan de gesprektafels over « vrije tijd en sociaal leven » voorzien in maart 2018.

Punt 7: Bloemenfestijn 2018 over het thema Bomen.

De ARO heeft deelgenomen aan de infosessie maar vindt het niet zo productief om aanwezig te zijn in deze festieve context dat meer handelt over straatkunsten.

Punt 8: OVERIGE

  • Overige 1 : gebruik van « DRIVE » (J. VAN DEN BROECK). Drie aanvragen : organistie van de kalender, hoe te weten komen als er nieuwe meldingen zijn en wat kan men doen met de adressenlijst ? De Burgemeester herinnert ons dat het gebruik van adressen bij wet is vastgelegd en zal de beperkingen omtrent het gebruik van DOR adressen aan de president laten weten, die op zijn beurt de informatie zal doorsturen 
  • Overige 2 : J. VAN DEN BROECK stelt een Workshop voor over het gebruik van GOOGLE DRIVE voor geïntresseerden.

 

  • Overige 3 : P. VAN HEDDEGEM  suggureert een tafelgesprek over « consumptie en lokale winkels » .

 

  • Overige 4 : C. van HECKE  herrinert ons eraan dat als er opmerkingen zijn in verband met de seniorengids, voorzien gedurende de lente 2018, moet men deze snel communiceren aan Sylvie JANSSENS. Men zou de vereniging SIMILES moeten integreren (tafelgesprek voor de omgeving van personen met een handicap). Deze komt samen aan het station van Bosvoorde maandelijks.

 

  • Overige 5 : Voor de overlegcomissie Keymplein, J.STRAUVEN zal een mail sturen op de naam van de GAVS,  waarbij hij 3 belangrijke punten in zijn ogen zal uitleggen : de banken, de verlichting en de antislip bekleding.

 

  • Overige 6 : Mailbox van de GAVS :

 

Site : http//mailbox.irisnet.be/

                             En het adres : cccawbgavs@wb.irisnet.be, passwoord op aanvraag ( !)

 

  • Overige 7 : Kalender van de vergaderingen 2018.

 

                               Dinsdag 16 januari  - Tussentijds - 9.30h - Bar van het Hooghuis

                               Dinsdag 20 februari - Tussentijds - 9.30h - Bar van het Hooghuis

                               Dinsdag 13 maart - Statutair - 9h Raadzaal

                               Dinsdag 17 april - Tussentijds - 9.30h - Bar van het Hooghuis

                               Dinsdag 15 mei - Tussentijds - 9.30h - Bar van het Hooghuis

                               Dinsdag 19 juni - Statutair - 9hRaadzaal