Reglement betreffende de ingebruikneming van de DOR