Welkom-old

events

Openbare vergadering: opvolging van de overstromingent

 

26 februari om 19 uur, in de raadszaal van het Gemeentehuis, Gilsonplein 1 overstromingen: openbare vergadering

news

Bus 95: betere frequenties   mivb bus
Veilig en wel bij sneeuw en vriesweer
 
  gesneeuwd voetpad

Het ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan werd door de Brusselse regering goedgekeurd. Elke burger kan nu ook zijn mening geven over de voorgestelde maatregelen: van 21 januari tot 21 maart 2013 wordt het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Geef je mening!

 
Pollutie piek Het risico van een vervuilingspiek duikt vooral in de winter op. Vervuilingspieken worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een opeenstapeling van vervuilende stoffen afkomstig uit de uitlaatgassen van voertuigen. Ze komen voor in de winterperiode van november tot maart wanneer verschillende factoren een correcte verspreiding van de vervuilende stoffen in de lucht verhinderen logo pollutie piek
Watermaal-Bosvoorde "A la carte" Een wandelbrochure waarmee U op stap kan gaan of die U gezellig thuis kan doorbladeren. Beschikbaar op de Cultuurdienst.