Reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van het personeel - 15/10/2019